Bondsdag keurt wet tegen online haatzaaien goed

De Bondsdag heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een wet die haat zaaien op sociale media een stuk lastiger moet maken. Facebook en Twitter riskeren een boete tot 50 miljoen euro indien haat zaaiende berichtgeving niet binnen 24 uur na melding verwijderd wordt. Onder omstandigheden kan ook het propageren van fake news op een flinke boete rekenen.

Racistische en antisemitische uitlatingen, Holocaustontkenning en opruiing zijn in Duitsland al sinds mensenheugenis strafbaar. Sinds de ‘asielcrisis’ van 2015 is het aantal racistische uitlatingen op sociale media echter de spuigaten uitgelopen, zonder dat de betreffende bedrijven daar veel tegen doen. Vooral Twitter staat bekend om haar laksheid: slechts in 1% van de gevallen verwijderde het populaire medium door gebruikers als strafbaar aangemerkte berichten. Youtube is een stuk alerter, de Jijbuis verwijderde niet minder dan 90% van alle haatpropaganda.

Het probleem met deze wet is de clausule waarin bepaald wordt dat ook niet-strafbare uitingen tot een boete kunnen leiden. Die clausule is dusdanig vaag geformuleerd dat critici niet ten onrechte vrezen dat sociale media als een razende aan het schrappen zullen gaan om toch maar vooral geen risico te lopen. Volgens partijleidster Katja Kipping van Die Linke is dit een forse aanslag op de vrijheid van meningsuiting, omdat de overheid daarmee het maken van onderscheid tussen hetze, satire en vrije meningsuiting delegeert aan bedrijven.