Bollenteelt betekent de dood voor vogels en vissen

De tapuit, een typische duinvogel, verdwijnt door insecticiden die op bloembollen worden uitgestrooid. De Silent Spring is er al tijden.

De Kop van Noord-Holland is sterk verontreinigd met imidacloprid en het is niet moeilijk te zien waardoor dat wordt veroorzaakt. Ook Drenthe raakt verontreinigd met dit insecticide. Imidacloprid is vooral op lange termijn uitzonderlijk giftig voor insecten waarvan een vogel zoals de tapuit volkomen afhankelijk is. Zo broeden er momenteel nog maar vier paren in het Noord-Hollands Duinreservaat. In 1988 waren dit er nog 165. Muggenlarven zijn nu schaars in de Kop van Noord-Holland waaronder de paling te lijden heeft. Sinds de jaren tachtig is de intrek van glasaal en het palingbestand sterk afgenomen.

Verder lezen.
Bollenteelt is ook in opmars in Drenthe, waar ook insecten en dus vogels verdwijnen.