Bolkestein: jihadisme heeft alles met islam te maken

De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meent ten onrechte dat er ‘een enorm verschil is tussen islam en jihadisme’ wanneer hij stelt dat ‘jihadisme de aanduiding is van politiek-extreme en gewelddadige stromingen die zich beroepen op de islam’.

Dat schrijft voormalig VVD-leider Frits Bolkestein in een artikel in de Volkskrant. Hij baseert zijn artikel grotendeels op een artikel in Liberaal Reveil van David Suurland die promoveerde op ‘Secular Totalitarian and Radical Islamic Ideologies’.
Suurland stelt in zijn artikel dat het onwenselijk is het jihadisme een politieke ideologie te noemen en los te zien van de religieuze bron uit welke het jihadisme is ontsprongen. Jihad, ook de offensieve variant, is, zo stelt Suurland, een centraal onderdeel van het islamitisch publiek recht. Hij onderbouwt zijn stelling met citaten van geleerden uit de vier verschillende islamitische rechtsscholen. Suurland schreef zijn artikel ter nagedachtenis van de dit jaar overleden Arabist Hans Jansen.
Bolkestein geeft in zijn artikel vooral een samenvatting van het betoog van Suurland en vult dat aan met losse opmerkingen, namelijk dat: (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Bron: Republiek Allochtonië