Boeren moeten samen minder bestrijdingsmiddelen spuiten

Boeren moeten samen het pesticidengebruik terugdringen. Goede voorlichting over alternatieven is daarbij essentieel.

Dat betoogt onderzoeker Lieneke Bakker in haar proefschrift over het gebruik van insecticiden in de Nederlandse akkerbouw. Zij promoveerde er onlangs op. Boeren zijn van goede wil, zegt Bakker. ‘Ze hebben de intentie wel om minder chemie te gebruiken, maar ze kunnen het niet of niet alleen.’

Bakker komt tot die conclusies na een uitgebreide enquête onder gangbare akkerbouwers en onderzoekt wat boeren belemmert om minder insecticiden te gebruiken. ‘Boeren vinden dat ze de juiste kennis niet hebben over de mogelijke alternatieven. Er ligt dus een kennisgat. Daarnaast worden ze heel erg beïnvloed door wat de buurman doet. Ze kijken dus naar elkaar.’

  • Lees verder bij de bron, waaraan ook de illustratie is ontleend