Bloemenmacht in de stad

Het vervangen van perken met uitheemse struiken in steden en dorpen door inheems bloemrijk grasland zorgt voor veel meer biodiversiteit en het blijkt ook nog veel goedkoper te zijn in het onderhoud zo blijkt uit een recent Duits onderzoek. Waar wachten we nog op?

Er is de laatste tijd volop aandacht voor de achteruitgang van insecten. Het onderzoek in Duitse natuurgebieden, waaruit een achteruitgang van 75% in 25 jaar werd aangetoond heeft velen de ogen geopend. We weten dat ook in Nederland het niet goed gaat met biodiversiteit in het algemeen en insecten in het bijzonder. In veel gemeenten is men dan ook bezig om te kijken hoe het openbaar groen aantrekkelijker kan worden voor planten en dieren. In veel gemeenteraden zijn moties aangenomen om in de gemeente meer aandacht te geven aan vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Een van de manieren is het beheer van de grazige vegetaties in bermen en groenstroken anders te gaan doen.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting