Bloedbad Orlando: de terreur van radicale losers

Hoe moeten we de motieven van de schutter in Orlando begrijpen? Was het een door religieus fanatisme ingegeven daad, gesteund door IS? Of de krankzinnige daad van een eenzame psychopaat? Of geen van beide?

Amerikaanse, doorgaans niet gelovige mannen, die met oorlogswapens binnenvallen in restaurants, scholen, kerken, bibliotheken, winkelcentra of universiteiten en erop uit zijn om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. In 2016 alleen al vonden er in de VS 136 mass shootings plaats. De massamoord in Orlando van afgelopen weekend vormt voorlopig het trieste hoogtepunt.

En toch is het geenszins een nieuw fenomeen. Het typevoorbeeld van de mass shooting is ongetwijfeld de massamoord in Columbine High School. Eric Harris en Dylan Klebold, beiden achttien jaar op het moment van de feiten, vielen hun voormalige school binnen op 20 april 1999. Met automatische geweren schoten ze op alles wat bewoog. De aanslag was nauwkeurig gepland: Harris en Klebold hadden naast gesofisticeerde wapens ook zelfgemaakte bommen geplaatst. Bommen die uiteindelijk dienst weigerden, waardoor de aanslag uiteindelijk minder dodelijk was dan de daders hadden gepland.

Wie met de recente gebeurtenissen in Orlando in het achterhoofd terugkijkt naar Columbine, kan niet anders dan heel sterke parallellen zien. Maar evengoed kunnen er gelijkenissen gezien worden met de aanslagen van november in Parijs en Orlando nu. Wie abstractie maakt van de plaats en tijd kan enkel vaststellen, dat daders steeds uit zijn op het aanrichten van zoveel mogelijk schade, doden en chaos.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be