BlackLivesMatterdemonstratie Den Haag, Malieveld, 20 juni 2020, 14.00u

Op 20 juni organiseert Kick Out Zwarte Piet (KOZP) Den Haag een protestactie tegen een wetsvoorstel dat de politie een extra “license to kill” dreigt te gaan geven.

Black Lives Matter NL houdt al weken de pleinen van Nederland bezet, en toch blijft de politiek onze boodschap negeren. Door het overhaast legaliseren van nog meer politiegeweld spuugt het kabinet en de politiek opnieuw op gemeenschappen van kleur in Nederland. Op zaterdag 20 juni maken we samen een vuist op het Malieveld.

Wij moeten het legaliseren van politiegeweld en de racistische gevolgen daarvan tegenhouden! Wees erbij, spreek je uit, samen zeggen wij BLACK LIVES MATTER!

Wij eisen:

1. Breng alle agenten die betrokken waren bij de dood van mensen
voor de rechter! Verplicht het Openbaar Ministerie om alle zaken waarbij iemand overlijdt onder de verantwoordelijkheid van de politie voor de onafhankelijke rechter te brengen.

2. Wijs de levensgevaarlijke nieuwe ambtsinstructie af! Stop de invoering van de taser, verbied de nekklem, sta agenten niet toe om te schieten ter aanhouding. Politiegeweld moet begrensd worden, niet nóg vrijer gemaakt worden!

3. Stop geïnstitutionaliseerd racisme in Nederland. Verbied het gebruik van risicoprofielen bij de politie, Koninklijke Marechaussee, de belastingdienst en alle andere overheidsinstanties. Deze profielen leiden tot etnisch profileren en zijn in strijd met Artikel 1 van de Grondwet.

Zaterdag 20 juni
Van 14:00 tot 15:30 uur
Malieveld, Den Haag
Facebook