BlackLivesMatter zijn uit op massamoord in de naam van Marx: het subliminale nazisme bij RTL

Een zekere Roderick Veelo, die wel vaker als PVV/FvD-ideoloog ter sprake komt, weet het zeker: Black Lives Matter is een marxistisch complot. En marxisme, nou dan weet je het wel:

In de praktijk kwam deze theorie neer op een dictatuur van de communistische partij en massamoord. De Franse historicus en kenner van het communisme Stéphane Courtois becijfert dat de collectivisering onder Stalin, de Culturele Revolutie van Mao en de killing fields van Pol Pot alleen al 87 miljoen dodelijke slachtoffers hebben gekost.

Ondanks deze slachting en de betonnen muren, het prikkeldraad en de wachttorens waarachter de marxistische praktijk een succes had moeten worden maar ernstig mislukte, was op de Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de theorie van Marx het kader waar alle leerstof op was afgestemd en waar al je tentamens en werkstukken aan moesten voldoen.

Nu hoef ik de rest van het gezwets van deze Veelo niet meer na te pluizen, als alumnus van deze faculteit weet ik dat hij liegt.
Hoogleraren waren traditioneel van de PvdA bij de FSW-A, dat klopt, of het nu om Daudt (politicologie), Kleerekoper (economie) of De Jong Edz. (geschiedenis) ging. Wie de PvdA marxistisch noemt liegt en is te kwader trouw. Bij sociologie is D’66 zo’n beetje uitgevonden, die zal Veelo ook wel marxistisch-leninistisch vinden.
En dat hij over Marx maar wat kakelt valt onder hetzelfde etiket.
Ik zou niet weten of dit gezwets zomaar kwaadaardige domheid inhoudt of dat Veelo op dit laatste speculeert op zijn per definitie geminachte publiek. Het zou zich verder verdiepen in deze figuur inhouden om een antwoord op de vraag te geven.

Maar kwaadaardig is het zeker: de truc om Black Lives Matter plotseling 87 miljoen doden in de schoenen te schuiven. Stéphane Courtois, de naam zegt mij niets, maar ik zie dat hij bekeerling is van het “maoïsme”. Van de ene extreme ideologie naar de andere. En de achterliggende gedachte bij lui die met die 87 miljoen niet nader verantwoorde doden aankomen is zonder twijfel: “dan vielen die zes miljoen nog mee, nietwaar?”
Subliminaal nazisme.

Het stuk van deze colbertjes-skinhead staat hier.