Blaarkop en Lakenvelder onder druk door “fosfaatwet”

Eeuwenlang stonden Blaarkoppen massaal in de polders rond Leiden, als leveranciers voor de Leidse kaas. En de markante Lakenvelders als parkkoe bij landhuizen. Nu zijn er nog enkele duizenden in Nederland. Verdere afname is een grote bedreiging voor de agro-biodiversiteit.

Wij

De inwoners van de regio Leiden, en iedereen die het behoud van onze biodiversiteit ter harte gaat,

constateren

  • De oude rassen passen bij uitstek bij een kleinschalige en extensieve veeteelt met korte gesloten kringlopen.
  • Het soort landbouw die de overheid zegt te willen stimuleren.
  • De dieren leveren minder melk, minder vlees en produceren minder mest.
  • In de nieuwe fosfaatwet maakt het ministerie geen onderscheid naar ras. *) Zo komen de zorgwekkend kleine populaties verder onder druk.

en verzoeken

Om zorg te dragen voor de agro-biodiversiteit in Nederland en ons eigen levend erfgoed te beschermen.

Tekenen.

*) Regels zijn regels als het ’t regiem uitkomt. Ongelooflijk maar waar: je kunt als veehouder beboet worden als je te weinig stront produceert naar de zin van de overheid.