Binnenkort ‘schuilmoskeeën’?

Remonstranten, lutheranen, doopsgezinden en tal van anderen: ooit moesten ze gedwongen door de politieke en maatschappelijke verhoudingen in het geheim hun religie belijden in zogeheten ‘schuilkerken.’ En nog maar zeventig jaar geleden moesten joden op straffe van een verschrikkelijk lot en een nagenoeg zekere dood uiterst voorzichtig zijn met het beleven van hun religie.
Keren dergelijke tijden terug?

Een paar voorvallen. Nadat onlangs na een regelrechte hetze door politiek en media een islamitisch benefietgala getorpedeerd was, is in Eindhoven de komst van een imam afgelast nadat er wederom in media en politiek een hoop stampij was getrapt. Afgelopen woensdag gaf de NOS, naast het colporteren met oorlogen en staatsgrepen heeft de roeptoeterzender onvermijdelijkerwijs in verband daarmee het framen van mensen als probleem als core-business, ruim baan aan de zogenaamd ‘bezorgde burgers wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken’ om maar weer eens flink te kankeren dat ‘ze maar in hun eigen land moeten bidden.’

Het niveau van dat spul…vreselijk! Als iemand van mening is dat dat soort lui te overtuigen is, heeft ie wat mij betreft het patent op naïviteit. Mensen die de onderbuik aanwakkeren en de vrije loop laten, met ‘white trash’ daar valt niet in rede en op basis van argumenten mee te praten.

'bidden doen ze maar in eigen land' aldus deze zichzelf reuze grappig vindende tokkie. Hoe zat het ook weer met die zenders van Asscher waar zoveel rotzooi mee de huiskamers binnenkomt? (screenshot eigen archief)
‘Bidden doen ze maar in eigen land’ aldus deze zichzelf reuze grappig vindende tokkie. Hoe zat het ook weer met die zenders van Asscher waar zoveel rotzooi mee de huiskamers binnenkomt?
(screenshot eigen archief)

In Rotterdam waar Oprot-Charlie Aboutaleb zo heel prettig samenwerkt met geteisem dat van mening is dat je mensen ook ‘te humaan’ kunt behandelen (hoe ziek moet je wel niet zijn dergelijke opvattingen te huldigen en hoe misdadig als burgemeester wel niet om met dat soort tuig samen te werken), is datzelfde gajes nu een hetze begonnen tegen een voorgenomen wedstrijd Koran-lezen welke over een paar dagen gehouden wordt.

Dagelijks oproepen tot het islamitische medeburgers als individu en als groep de meest vreselijke dingen aan te doen, louter en alleen vanwege hun religie, hen voortdurend dwarszitten bij het organiseren van evenementen en het uitoefenen van hun religie, hen voortdurend en ongefundeerd wegzetten als ‘bedreiging’ of ‘crimineel’ gaat een keer ontaarden in een verschrikkelijke tragedie. De werkelijke dreiging voor de vrede in dit land komt niet zozeer van ‘de moslims’ als wel van stemmingmakers als Aboutaleb (heeft-ie nou al eens publiekelijk ‘afstand’ genomen van deze ‘lieftallige medeburger’ met haar nazi-ideeën en gezegd dat ze op moet rotten? Nee, want de man is selectief in zijn verontwaardiging, en dat is wat mij betreft misdadig als je gezagsdrager bent) en het fascistische geteisem waar ie mee samenwerkt. Waar dit alles gaat eindigen weet ik niet maar ik vrees soms het ergste.

Wat ik echter wel weet en als een vaststaand feit beschouw, is dat de dagen dat de overheid als vanzelfsprekend minderheden in dit land actief beschermt, al heel lang en naar het zich laat aanzien voor nog een hele lange tijd voorbij zijn. Sterker nog: in toenemende mate doet de overheid in Nederland mee aan de mensenjacht op hen die om een of andere reden niet populair zijn. Het is één van de kenmerkende stappen van een land op weg naar genocide.