“Bijna te laat om klimaatdoelstellingen COP21 Parijs nog te halen”

Volgens professor Niklas Höhne van de Universiteit Wageningen is de tijdsperiode waarbinnen effectief actie kan worden genomen om de klimaatopwarming nog te beperken tot twee graden Celsius binnenkort voorbij. Alleen bijkomende actie kan dat plan nog mogelijk maken.

Enkel met aanvullende beleidsbeslissingen die verder gaan dat het klimaatakkoord COP21 van december 2015 is het nog haalbaar om de klimaatopwarming onder twee graden Celsius te houden binnen de afgesproken periode (voor 2100).

“Klimaatverandering is een van de prominentste milieuproblemen”, zei Niklas Höhne buitengewoon hoogleraar Mitigation of Greenhouse Gas Emissions op 1 september 2016 in zijn inaugurele rede aan de Universiteit Wageningen.

“Zelfs als alle beloften ingelost worden die de verschillende landen maakten in het kader van de historische klimaatovereenkomst in Parijs, resteert er een enorme hoeveelheid broeikasgas die de temperatuur zal opjagen”, zegt Höhne. “En niet een beetje, maar tot ver boven de afgesproken twee graden”.

Lees verder bij de bron, IPS via DWM