BIJ1 vraagt steun voor Extinction Rebellion in Amsterdamse raad

In de luwte van al het andere nieuws is dit bericht vorige week over het hoofd gezien:

BIJ1-raadslid Sylvana Simons maakt zich grote zorgen over het klimaat. Ze wil daarom dat de gemeenteraad volgende week een spoeddebat houdt.

‘We zitten in het midden van een ecologische ramp die zijn weerga niet kent’, stelt Simons. ‘Mede door klimaatverandering worden plant- en diersoorten op onze hele planeet met uitsterven bedreigt. Klimaatverandering betekent nu al het einde van de levens en levenswijze van vele mensen, dit gaan er alleen maar meer worden. Alleen door nu radicaal te handelen kunnen we het tij nog keren’

AT5.

De gevraagde steun is alleen verleend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Niet genoeg.
En dus:

De Amsterdamse gemeenteraad gaat 8/9 mei niet debatteren over het instellen van een noodtoestand voor het klimaat, zoals het Britse parlement vorige week als eerste land ter wereld instelde. Vandaag werd bekend dat een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad geen noodzaak voelt om hierover te praten. Extinction Rebellion roept alle Amsterdamse politieke partijen op om alsnog in debat te gaan en een noodtoestand uit te roepen. Actie begint bij het accepteren van de wetenschappelijke feiten: we verkeren in een ecologische- en klimaatcrisis.

“Klimaatchaos en verwoesting van de natuur zorgen nu al voor het lijden van miljoenen mensen, en ook Amsterdam is daar niet immuun tegen – we liggen hier immers onder zeeniveau. Maar niet alleen een stijgende zeespiegel bedreigt onze samenleving, ook de voedselvoorziening en de vrede staan onder druk. De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid om de waarheid te vertellen en de inwoners van Amsterdam te beschermen” – zegt Mirte Boot (23) van Extinction Rebellion Amsterdam.

Deze teleurstellende stemming laat zien dat politici nog niet in staat zijn deze waarheid onder ogen te zien. Maar onze rebellen geven niet op en roepen elke politicus op om toch de dialoog aan te gaan. We zullen onze energie bundelen om ‘Lieve Brieven’ te schrijven aan de raadsleden, om ze aan te moedigen de ecologische- en klimaatcrisis serieus te nemen. Dit gebeurt morgen (donderdag 9 mei) vanaf 13 uur bij Café Amstelhoeck. Wij nodigen iedereen uit om mee te schrijven en de politici om langs te komen en met ons in gesprek te gaan.

Wij zoeken het gesprek op met gemeenteraadsleden, maar gaan ook door met demonstreren om overheden aan te zetten tot actie. Zo blokkeerden onze rebellen twee weken geleden voor korte tijd meerdere wegen in Amsterdam met de zogeheten Swarming tactiek. Dit om duidelijk te maken dat de tijd dringt om de waarheid over de klimaat- en ecologische crisis onder ogen te zien en dat er actie moet ondernomen worden.

We willen onze afgevaardigden herinneren aan het spoedgeval waar we ons in bevinden. We bevinden ons in een ongekende noodsituatie waarin menselijke activiteit onherstelbare schade aanbrengt aan het leven op de wereld. Deze is in veelvoud beschreven door wetenschappelijke rapporten, met deze week nog het verwoestende rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) dat concludeert dat een miljoen diersoorten met uitsterven worden bedreigd, dat landbouwgrond wordt uitgeput en ecosystemen stelselmatig te zwaar worden belast en dat dit alles de basis van onze samenleving ernstig in gevaar brengt, doordat essentiële natuurlijke bronnen waarvan wij mensen afhankelijk zijn verdwijnen.

Wij, de leden van Extinction Rebellion, vormen een wereldwijd vertakte sociaal-politieke burgerbeweging. Wij komen geweldloos in actie tegen klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en ecologische ineenstorting en de bedreiging die deze ontwikkelingen vormen voor het menselijk bestaan. Als beweging is onze eerste eis aan de politiek dat zij de waarheid vertelt over de ernst van de situatie waar we ons in bevinden, door bijvoorbeeld het uitroepen van een klimaat- en ecologische noodtoestand. Voor onze andere eisen verwijzen we door naar onze website.

(Licht gecorrigeerd persbericht van Extinction Rebellion)