Bij steeds meer Chilenen komt geen water meer uit de kraan

In Chili vallen steeds meer woonkernen en kleine boeren zonder water. Het land beleeft een echte watercrisis. Een grote landbouwhervorming dringt zich op, zeggen experts.

Aanhoudende droogte geselt een groot deel van Chili. In steeds meer steden moeten tankwagens hele wijken bevoorraden. Het aantal kleine woonkernen dat zonder water valt, was vorig jaar dubbel zo groot als in 2015, geeft Carlos Estévez, directeur-generaal van de nationale waterdienst Aguas, toe.

Een van de belangrijkste oorzaken is de landbouw. In de jaren zeventig vond een grote landbouwhervorming plaats. Waterexperten pleiten nu voor een tweede hervorming.

In Chili overheerst een monocultuur die op export is gericht. “Een nieuw model dat in harmonie is met de natuur, dringt zich op”, zegt Rodrigo Mundaca, secretaris-generaal van Modatima, een organisatie die het recht op water verdedigt.

“In Chili is water, gescheiden van de grond, een kapitaalgoed geworden, dat overgeleverd is aan de willekeur van speculanten. De internationale rechtspraak stelt dat water beschikbaar moet blijven voor de bescherming van het leven, de productie van voedsel en pas nadien voor de overige economische activiteiten.”

De helft van de Chileense export komt van de mijnbouw, maar het land is ook een van de tien grootste voedselexporteurs ter wereld, goed voor 20 miljard dollar per jaar.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be