‘Bezorgde burgers’ ‘plegen verzet’

Vorige week krijste tweedekansnazi Geert Wilders, den Lijder ener heusche eenmansbeweging die ’tientallen miljoenen’ moslims wil deporteren en tegen wie een strafproces wegens opruiing en het verspreiden van haat maar niet van de grond wil komen, in het zogenaamde ‘nep-parlement’ dat men ‘verzet moest plegen.’
Opvallend is wel overigens dat de woorden die hij buiten de Tweede Kamer gebruikte waren: ‘verzet voeren.’
Mogelijk om strafrechtelijke consequenties te voorkomen.

Gisteravond kreeg Valkenswaard als eerste voor zover ik weet de dubieuze eer kennis te maken met een horde ‘verzet plegende’ of ‘verzet voerende’ PVV-tokkies die een informatiebijeenkomst van de gemeente die belegd was voor mensen die graag iets voor vluchtelingen willen doen, verstoorden.

Burgemeester Ederveen van Valkenswaard ging met de luidruchtige ‘bezorgde burgers wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken’…in gesprek.
Mijns inziens was het beter geweest die lui allemaal op te pakken en ze zodanig een lesje te leren dat het geen pas geeft bijeenkomsten van beschaafde mensen te verstoren dat ze het de volgende keer al in hun broek doen bij de gedachte alleen al iets uit te halen.
Wat volgende keer: zwaaien met machetes à la iemand die zijn uiterste best doet dag in dag uit het klimaat in dit land totaal te verzieken?
Of vrijwilligers die graag mensen willen helpen laten bungelen aan bomen zoals een andere nazi ooit op Facebook niet zo lang geleden voorstond met islamitische medemensen?
Het wordt volgens mij nu toch echt wel tijd om voor dat tuig een streep te trekken en te zeggen: ‘de grens is bereikt.’
Mijn geduld met dergelijk schorem is op. Evenals met degenen die het in hun macht hebben iets te kunnen doen tegen de fascistische tsunami maar het verrekken omdat het wel in hun kraam te pas komt.