Bestuivers in het nauw: hoe landschapselementen kunnen helpen

Bestuivende insecten staan onder druk. Onder andere door gebrek aan voedsel en voedselconcurrentie. In landbouwgebieden helpt de slimme inzet van landschapselementen, zoals akkerranden, bomenrijen, sloten en heggen. Maar wat maakt een sloot of heg interessant voor een bij, zweefvlieg, vlinder, of honingbij? Hoe speelt beheer hierop in? Een nieuw rapport van Naturalis brengt dit in kaart.

Wilde bestuivende insecten staan onder grote druk in Nederland. Vergeleken met vroeger horen we steeds minder gezoem, met name op het platteland. Terwijl Nederland voor meer dan de helft bestaat uit boerenland. De agrarische sector kan daarom een grote bijdrage leveren aan de bescherming van bestuivers en hun leefomgeving, door rekening te houden met factoren als nestgelegenheid en voedselaanbod. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Naturalis Biodiversity Center uitgezocht wat de rol van landschapselementen is voor wilde bestuivers en honingbijen.

Het rapport

– Lees verder bij de bron

  • Uitgelicht: slootkant door AJvdK