Beste Vincent, breek met dat gajes!

Vincent Bosch PVV PSWie de jeugd heeft, heeft de toekomst zegt men wel eens. ’t Zal dan wel maar volgens mij zijn er ook die de indruk wekken zo snel mogelijk van hun toekomst af te willen. Even voorstellen? Dit is Vincent Bosch zoals hij op zijn Twitter-pagina verschijnt. Vincent is 17 jaar en is de jongste kandidaat voor de provinciale staten verkiezingen namens de partij van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars. Vincent heeft den Lijder – in wie hij blijkbaar iets ziet van moordenaar en slavendrijver Michiel de Rover – zelf ontmoet en dat vond Vincent een hele eer!

2015-03-12 In katwijm over W. Vincent Bosch nazis ps

Nou zeggen de interesses en de keuzes welke snotneuzen in de leeftijd van Vincent niet alleen iets over de jongelui zelve maar ook over de omgeving waarin ze opgroeien.
En inderdaad:

Maar mijn familie steunt me.

Bron

Vincent heeft ook ambities. Slechts lullig Gau-leitertje in een of andere provincie, dat is niks voor Vincent. Vincent wil hogerop, Vincent wil naar het centrum van de macht! Vincent zegt zonder aarzelen dat ie de Tweede Kamer in wil. Daar wil Vincent ook meehelpen joelen over ‘kopvodden’, ‘deporteren’, ‘baarmoeders’ ‘minder, minder, minder’ en roepen dat iedereen die het niet met hem eens is ‘knettergek’ is. Want ook Vincent maakt zich ernstig zorgen en vindt dat ‘eigen volk eerst’ moet. Net als zijn Lijder. Als Vincent zijn ambitie verwezenlijkt heeft en in de Tweede Kamer zit maakt Vincent vast een boel vriendjes. Net als zijn Lijder. Wie weet kan ook Vincent wel vriendjes worden met de dan oudere maar nog steeds hysterische gek Sybrand Buma of met Mark Rutte die vindt dat mensen die het niet met hem eens zijn maar dood moeten in Syrië. Ja, die Vincent heeft vast nog een lang en boeiend leven voor de boeg, in Den Haag…ver weg van de slachtvelden van de wereld.

Johann Breyer SS AuschwitzEven voorstellen? Dit is Johann Breyer. Of eigenlijk: wijlen Johann Breyer want Johann Breyer stierf op 22 Juli 2014 in Philadelphia. Johann Breyer werd 89 jaar. In de gevangenis. Als verdachte. Omdat hij volgens de Duitse en Amerikaanse justitie in ten minste 158 gevallen actief en passief heeft meegeholpen aan de massamoord op in totaal meer dan tweehonderd zestien duizend mensen die gedeporteerd werden naar Auschwitz.

Als lid van de beruchte SS Totenkopfverbände heeft Breyer – zoveel staat vast – in een periode van ongeveer zes maanden in 1944 zijn misdaden, welke met geen pen te beschrijven zijn, gepleegd: kinderen, ouderen, zieken, gehandicapten..iedereen die te ziek of te zwak was werd door Breyer en zijn medeplichtigen naar de gaskamers gestuurd om er een gruwelijke dood te sterven.

Op weg naar de gaskamer. Foto uit het zogeheten Auschwitz-Album.
Op weg naar de gaskamer. Foto uit het zogeheten Auschwitz-Album.

Nu is er geen SS om bij te gaan omdat je vindt dat ‘eigen volk eerst’ moet en omdat je vindt dat er ‘minder, minder, minder’ moeten zijn van deze of gene bevolkingsgroep. Nog niet. Toen wel en in 1942 trad Johann Breyer – die toen net als Vincent nu – op 17 jarige leeftijd toe tot de SS om twee jaar later als snotneus van nog geen twintig honderdduizenden onschuldigen te helpen vermoorden. Voor wat? Waarom? Een normaal mens zal het wellicht nooit begrijpen.

Maar wat jij, Vincent, moet begrijpen als je blijft volharden in je keuze, dat is dat er een dag komt – wellicht net als bij Johann Breyer ver in de toekomst – waarop je rekenschap zal moeten afleggen voor je keuzes en anderen over jouw verdere lot zullen oordelen in naam van gerechtigheid en beschaving.

Daarom beste Vincent, breek alsjeblieft met het gajes waar je je mee inlaat. Je hebt er niets mee te winnen. En geloof me: je bent gezien je leeftijd nog lang niet in staat de consequenties van de keuzes die je vandaag maakt te overzien. Daar ben je echt nog veel en veel te jong voor. Je wordt misbruikt en bedrogen door gewetenloos schorem, en als Wilders en de zijnen je niet meer nodig hebben laten ze je vallen als een vol gesnoten papieren zakdoekje dat je achteloos achter je weggooit. Dan zal de dag komen waarop je ooit wellicht hele pijnlijke en harde vragen zult moeten beantwoorden en zal je Lijder er niet zijn om jou bij te staan. Dan zullen je eventuele tranen en spijt niet helpen omdat het verdriet dat jij anderen hebt meegeholpen aan te doen een veelvoud zullen zijn van je eigen berouw.

Dat wil ik je niet aandoen. Dat wil niemand je aandoen. Dat wil je vooral jezelf niet aandoen. Daarom Vincent, breek met dat gajes en ik beloof je: daar zul je nooit een moment verdriet of spijt van krijgen.