Beste Mona

Mona Keijzer

Ik heb een tijdje geaarzeld of ik je wel zou schrijven omdat ik eraan twijfel of dat wel enige zin heeft. Die twijfel is er nog steeds in hoge mate zelfs, maar omdat je me best een aardig mens lijkt, althans niet zo’n standaard CDA-gluipjurk als bijvoorbeeld Verhagen, Bleker, Buma en Eurlings, waag ik het er op. Een paar weken geleden heb je het meldpunt ‘Meld het Mona’ opgericht, waar mantelzorgers hun zorgen en klachten bij jou kwijt kunnen als het ze teveel wordt en als ze bijvoorbeeld ervaren dat  het systeem tekortschiet en wat er volgens de mantelzorger nodig is om hun taak nog enigszins draaglijk te maken. Want zoals je weet laat het huidige kabinet de zieken en zwakkeren in de samenleving ongegeneerd stikken omdat het de centen belangrijker vindt dan het volk en is het ooit zo sociale zorgstelsel verkwanseld aan marktpartijen die vinden dat er vooral voor hun eigen bedrijfjes goed moet worden gezorgd.

En wat ik nu zo vreemd vind, Mona: als het CDA het zo goed voor heeft met de zieken en met de mantelzorgers, in het kader van de naastenliefde en zo, waarom is dan onder Balkenende II die vermaledijde marktwerking in de zorg ingevoerd? Balkenende was toch ook een CDA’er? Een idioot weet toch dat verzekeraars alleen maar uit zijn op winst? Was het niet vreselijk naïef om te veronderstellen dat dat met zorgverzekeraars anders zou zijn? Ja, natuurlijk was dat naïef. Ons, het volk, werd voorgespiegeld dat de zorg goedkoper zou worden door die marktwerking. Nu ben ik maar een doodeenvoudige boerenlul, Mona, maar weet je: ik zei meteen al tegen mijn vrouw dat het niks zou worden met die goedkopere zorg. En zie: die hele zorg is zoveel duurder geworden dat gewone mensen het allemaal amper meer kunnen betalen.

Daarbij moet je ook niet vergeten dat we natuurlijk gigantisch besodemieterd zijn – en nog steeds worden – door de banken. Ook zo’n fijne uitwas van het kapitalistische systeem die mede dankzij de politiek – en daar hoort het CDA ook bij – kan bestaan en die een deel van de burgers in de financiële narigheid heeft gestort met hun smeerpijpenpolisjes en hun graai- en harkgedrag. Ik zie eerlijk gezegd weinig naastenliefde, solidariteit en goed rentmeesterschap bij die banken. Ziet u dat wel? Ik vraag het maar even, omdat dat toch twee belangrijke uitgangspunten voor het CDA zijn, solidariteit en rentmeesterschap.

Wat ik dan ook zo vreemd van het CDA vind, nu we het toch over goed rentmeesterschap hebben, is dat als het CDA in de regering zit het wel lijkt alsof de natuur zo snel mogelijk om zeep moet worden geholpen. Kent u Henk Bleker nog? Die zit nu in Mongolië geloof ik – en laat hem daar in Godsnaam blijven – om daar lekker geld te verdienen met een of ander bedrijf. Maar die Henk Bleker hadden ze dus de natuur toevertrouwd, toen in dat kabinet dat gedoogd werd door de nazi’s, weet u nog wel? Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Die Bleker begon meteen alles af te schaffen wat goed was voor de natuur, zoals de ecologische hoofdstructuur. Hij stond jagers toe te gaan jagen in Natura-2000-gebieden. Dan denk je als schepsel Gods veilig te zijn in zo’n reservaat en dan word je alsnog naar de eeuwige jachtvelden geknald met dank aan de christenen van het CDA. En o ja, het CDA stemde recent nog voor zoutboringen onder de Waddenzee door de graaiers van Frisia. Weet u wel dat de Waddenzee een Werelderfgoedgebied is? Heeft zelfs zo’n gebied dan geen recht op goed rentmeesterschap door het CDA? En welke natuurgebieden komen dan eigenlijk nog wél in aanmerking voor het goede rentmeesterschap van het CDA? Hoe meer groen in het kabinet hoe minder groen in de natuur, lijkt het wel.

Sorry Mona, ik betrap me erop dat ik hoe langer hoe bozer word. Want ik denk nu weer even terug aan die gedoogsteun door de PVV. Wat moet het CDA met zijn solidariteit, naastenliefde, rentmeesterschap en zijn standpunt over discriminatie zoals dat op jullie website staat, met een stel tweedekansnazi’s? Staat er op de website van het CDA niet: Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. En staat er ook niet: Wij vinden dat mensen die zich schuldig maken aan discriminatie daarvoor moeten worden vervolgd en een zwaardere straf moeten krijgen. Waarom mag jullie Tweede Kamerlid Michel Rog iemand met een donkere huidskleur dan eigenlijk een ‘graaipiet’ noemen en waarom vindt uw lijsttrekker Buma dat wel een aardig grapje? Begrijp je dat ik dat even niet snap en dat ik het, mede vanwege al het voorgaande, ook niet meer zo vertrouw met dat CDA van jou?

En waarom stemt het CDA eigenlijk altijd voor militaire missies en straaljagers en wapentuig? Met je naastenliefde!

Nee Mona, het is leuk bedacht, maar ik krijg er geen warm gevoel bij, bij dat meldpunt van jou. Als jullie straks de verkiezingswinst weer op zak hebben, kan het zomaar weer helemaal anders zijn met dat CDA.

Ik hou ermee op, ik word er een beetje mismoedig van. Ik hoop in ieder geval dat de mensen niet zo dom zijn om bij gebrek aan beter dan maar weer op het CDA te gaan stemmen. Dag Mona, als je het werkelijk goed meent met de zieken en de zwakken en de mantelzorgers kun je misschien beter een andere partij opzoeken.