Beste Mark R.

Er is inderdaad iets aan de hand met “ons” land, zoals je in je brief schrijft. Maar dat is niet iets van de laatste tijd, zoals je lijkt te suggereren. Hoe het komt dat “we als land welvarend zijn”? Door kolonialisme, plundering en uitbuiting in de zogenaamde “Gouden” Eeuw, en ook in de eeuwen erna. Nog steeds profiteren “we” van de positie die “we” toen verworven hebben. Kortom, dit welvarende land is gebaseerd op armzalig gedrag. Dus als je vraagt waar dat gedrag begonnen is, waar het vandaan komt: daar is je antwoord.

Armzalig gedrag inderdaad. Zoals het niet maken van excuses voor de koloniale misdaden in het verleden, zodat er maar geen herstelbetalingen hoeven te volgen. Of het tijdrekken als de Nederlandse staat door de rechter gedwongen wordt om nabestaanden van de koloniale oorlog in Indonesië een schadevergoeding te geven, zodat er nog een paar meer van de rechthebbende weduwen overleden zijn en niet uitbetaald hoeven te worden. Of het binnenhalen van zoveel mogelijk multinationals om hen hier via “onze” wettelijk gegarandeerde lucratieve “belastingvermijding” te helpen hun miljardenwinsten in eigen zak te houden. Of het bedrijven zoals PostNL toestaan om legio baanlozen straffeloos maandenlang kunnen laten werken “met behoud van uitkering”? Die uitkeringsgerechtigden moeten inderdaad hard werken, maar krijgen daar slechts een uitkering voor “terug”, iets waar ze sowieso toch al recht op hadden. Geen loon, geen rechten, geen pensioenopbouw, maar wel het controleregime van de lokale Sociale Dienst. En die ‘werkgevers’, dat old boys network van jou, kunnen dat ongestraft doen, met behoud van een sociaal imago. Die maken nu zelfs reclame voor zichzelf dat ze vluchtelingen (de volgende groep) geen betaald werk maar een ónbetaalde stage gaan “aanbieden”. Die zwijgende meerderheid van jou, die laat dat allemaal maar gebeuren. Alsof het “normaal” is. Alsof het niet “asociaal” is. Ik voelde inderdaad een groeiend ongemak, nee, een groeiende woede, bij het lezen van jouw brief.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak