Beste heer Segers,

In een eerder moment had ik u misschien met uw voornaam genoemd, daar ik nogal wat respect voor u had, maar dat respect heeft u deze week, middels het interview in Trouw, compleet te grabbel gegooid. De woorden die u daar brabbelde, daar lusten de honden geen brood van en dat had ik van u, een christen, niet verwacht … 

Als het nog een artikel in The Postonline of Dagelijkse Standaard of WNL of Geen Stijl of de Telegraaf was geweest, dan had ik er misschien nog iets van kunnen maken, had ik uw woorden nog onder het tapijt kunnen schuiven als nepnieuws, fake nieuws, maar het staat in de Trouw meneer Segers, hoort u wel wat ik zeg: in de Trouw.  

En dit waren uw woorden: “ … We moeten deze mensen op dit moment beslist niet toelaten. Nee, ook hun kinderen niet, want met de kinderen haal je ook de ouders binnen; moderne SS’ers, die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een gruwelijke, moorddadige organisatie, en van wie sommigen er waarschijnlijk niet voor zullen terugdeinzen om hier in Nederland een aanslag te plegen … “ 

U spreekt van SS, u weet wel van de Tweede Wereldoorlog, waar haalt u deze wijsheid vandaan? Nu zal ik u niet lastig vallen met de ‘feiten’ over ene meneer al-Baghdadi – die op foto‘s eerst zonder baard stond en later (na het verkrijgen van een contract!) met baard; tevens een gigantische Rolex om zijn linkerpols, wat een moslim nooit zou doen – of over de eerste mensen – volgens u moslims – die naar het zogenaamde kalifaat gingen, mensen – moslims als u al zei – die nog niet eens wisten hoe te bidden en welke kant uit; maar u houdt al deze mensen verantwoordelijk voor wat er gebeurd is in die landen in het Midden-Oosten, maar we horen niets van de afspraken die vooraf zijn gemaakt met mensen als ene meneer al-Baghdadi, een zogenaamde leider van moslims, meneer Segers? Of over leveranties van de Nederlandse regering aan zogenaamde terroristische groeperingen in die landen. 

Mag ik u, meneer Segers, eens wijzen op wat Qur’an teksten waaruit u kan lezen dat ene meneer al-Baghdadi en zijn eerste kornuiten – aangesteld door westerse inlichtingendiensten  om bepaalde landen in het verderf te gooien – totaal de ballen verstand hebben gehad van de Islam. 

Ik noem eens bijvoorbeeld Soerah Al-Ma’idah (vers 32): “… dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood … ” In dit vers wordt o.a. aangegeven dat tot de leerstellingen van de Islam behoort, dat het verboden is om bloed te vergieten; de Islam roept op om veiligheid en stabiliteit in de samenleving te bewerkstelligen. Als ik dit goed lees, staan hier precies de tegenovergestelde leerstellingen van ene meneer al-Baghdadi. 

In vers 256 van Soerah al-Baqarah zou u het volgende kunnen lezen:  ” … Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, de Leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden … ” Volgens de Islam is de mens vrij om te kiezen voor de religie die hij wil en hij is vrij in zijn overtuiging; echter dit houdt wel in dat het voor moslim verboden is om terroristische activiteiten uit te voeren omwille van zijn of haar religie of overtuiging. Ook hier passen de verhalen van ene meneer al-Baghdadi en zijn eerste kornuiten niet in. 

En de vrijheid om voor een religie te kiezen, staat ook weer te lezen in Soerah al-Kahf (vers 29):  “Wie dus wil, kan geloven. En wie wil, kan (ervoor kiezen om) niet (te) geloven.” Niemand kan zijn of haar mening opleggen op die van een ander, dus ook niet door dwang, terroristische activiteiten of moord.  

Er van uitgaande dat u een behoorlijke tijd in Egypte hebt gezeten en dat u de Qur’an ook gelezen hebt, zal ik het deze keer hier bij laten. Echter waar ik het niet bij laat, zijn uw woorden over SS’ers. Dit is compleet belachelijk om een ieder die naar Syrië is gegaan en terug wil komen en de kinderen, een moderne SS’er te noemen. Het is ook de vraag waarop u die uitspraak hebt gebouwd, want dan kan ik nog wat ‘vriendjes van u’ noemen die momenteel als bezetter van Palestina ook met ethnic cleansing bezig zijn en daar hoor ik u dan helemaal niets over zeggen.  

Hoe kan u in vredesnaam – en dit woord gebruik ik bewust! – moslima’s vergelijken met SS’ers, moslima’s die nog nooit een vlieg kwaad hebben gedaan, maar alleen dat ze hun man zijn nagereisd? Op welke gronden zijn deze moslima’s schuldig aan enig vergrijp, behalve misschien na 1 augustus, wanneer ze nog steeds een nikab of boerka dragen? By the way, heeft uw partij ook niet voor de boerkawet gestemd? Dus u duwt de moslima’s bij deze ook bewust in een isolement, want deze moslima’s hebben hier zelf voor gekozen – u weet waarom dat ze dat gedaan hebben en waar ik alleen maar respect voor kan hebben – en het minste wat u kan doen, is respect te hebben voor deze moslima’s. Natuurlijk heeft u gelijk als u zegt, dat er nergens in de Qur’an staat, dat de vrouw haar gezicht moet bedekken, maar daar heeft ze zelf voor gekozen in een vrij land, dus een beetje meer respect zou best wel eens kunnen! Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, en de schuldvraag vraag ik me bij veel van deze moslima’s en hun kinderen hardop af.  

Afrondend, geachte heer Segers, ga ik er van uit dat u uw woorden over de SS’ers terugneemt, u uw excuses aanbiedt aan de moslima’s, aan de uitgereisde moslims en hun kinderen en dat u mee zal werken aan het terughalen van deze mensen en de kinderen, daar ze tenslotte ook het Nederlanderschap hebben, zoals uw collega van de CU ook steeds probeerde te doen. Mocht dit niet lukken en het stuit u tegen de borst, dan is een hele lange vakantie in Egypte ook nog te overwegen. 

Assalam Alaikoum, moge Allah u beschermen en begeleiden op de weg van uw leven.