Bestand Israel-Gaza na bemiddeling Qatar

Mohammad al-Emadi, de ambassadeur die zich namens de staat Qatar bezighoudt met het verbeteren van de levensomstandigheden in Gaza, heeft bekendgemaakt dat vanaf maandagavond 23.03 (Jeruzalem tijd) een staakt-het-vuren van kracht is tussen Israel en de Gaza-strook. Dit bericht is bevestigd door het bureau van Yahya Sinjar, de plaatselijke leider van Hamas in Gaza. Sinjar laat weten dat Hamas het bestand aanvaardt om maatregelen te kunnen nemen die de situatie in Gaza kunnen verbeteren in het licht van de corona-crisis. Zoals gebruikelijk wanneer Israel via bemiddeling overeenstemming bereikt met Hamas doet Israel zelf er volledig het zwijgen toe.

Het staakt het vuren is bereikt na bemiddeling van al-Emadi en nadat Israel Gaza sinds 6 augustus dagelijks heeft bestookt met raketten en artilleriebeschietingen, de grensovergangen heeft gesloten en de zone waarin gevist mocht worden eerst heeft beperkt en daarna heeft teruggebracht tot nul meter. Als gevolg van het sluiten van de grensovergangen viel de enige centrale van Gaza stil, wat tot gevolg had dat er sinds 19 augustus dagelijks gedurende 20 uur geen stroom was in Gaza. De Israelische acties waren weer een antwoord op acties van Hamas met ”brandballonnen” en ballonnen met explosieven die schade veroorzaakten aan de Israelische kant van de grens. Hamas had deze actie gestart gezien het feit dat eerdere afspraken tussen Israel en Hamas over verbetering van de levensomstandigheden zoals gebruikelijk niet werden nagekomen en gezien de dreiging van de uitbreiding van het aantal corona-gevallen in Gaza.

Al-Emadi maakte bekend dat het staakt-het-vuren dient ter stabilisering van de situatie en ter voorbereiding op maatregelen ter verbetering. Volgens de krant Haaretz zijn dat onder meer de bouw van een gas-pijplijn en een nieuwe centrale die door Qatar wordt betaald, evenals de aanleg van een nieuwe elektriciteitsleiding. Ook zullen projecten worden opgestart om de werkgelegenheid in Gaza te bevorderen en zal materiaal worden geleverd om te testen op corona. In de tussentijd gaat de grenspost Karam al-Salam weer open om tankauto’s door te laten naar de huidige centrale, wordt gegarandeerd dat geld vanuit Qatar Gaza zal kunnen blijven bereiken, en wordt de visserij-zone uitgebreid naar 15 mijl.

De maatregelen zijn  hopelijk nog op tijd. In de afgelopen 24 uur zijn 69 nieuwe corona-gevallen in Gaza geconstateerd. Het totaal staat nu op 280. Er geldt een totale lock-down. Ziekenhuizen hebben een hopeloos tekort aan medicijnen en beademingsapparatuur (meer dan 2.000 patiënten kunnen ze niet aan) en er is een groot tekort aan materiaal om te testen.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist