Beschermde vogels mogen afgeknald voor obscuur vliegveld

Deze provinciale vrijbrief om alle vogels in de buurt van een vliegveld te doden betreft iets wat in het artikel RTHA heet. U hoeft het niet meer op te zoeken, dat hebben wij voor u gedaan: Rotterdam The Hague Airport. Ja echt. Daarvoor moeten de kiekendieven, lepelaars en valken er aan geloven, om alle andere vogels maar even niet te noemen.

Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft een ontheffing verleend om alle beschermde vogelsoorten op grond van de internationale Vogelrichtlijn te mogen doden. Ook mogen nesten rustplaatsen en eieren op en rondom het luchthaventerrein worden vernield of weggenomen.

Zo mogen zwaar beschermde dieren als de lepelaar, de bruine kiekendief, en de torenvalk worden gedood en mogen nesten en eieren worden vernield of weggenomen. Naar aanleiding van deze ontheffingverlening heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Op grond van de Wet Natuurbescherming moeten in de ontheffing de diersoorten specifiek benoemd staan. In de verleende ontheffing mogen echter alle vogelsoorten worden gedood en is er geen specificatie opgenomen. De Partij voor de Dieren vindt dat de ontheffing daarom is verleend in strijd met de Wet Natuurbescherming en wil dat de ontheffing wordt ingetrokken…

– Lees verder hier.