Bescherm een wrak

Ik heb een nieuwe volger: @beschermeenwrak. Het streven blijkt:

Help mee scheepswrakken in de Noordzee te beschermen. Vertel ons hoe jij wrakken zou beschermen.

De bijbehorende website www.beschermeenwrak.nl licht toe:

Er liggen wel . Van hele oude wrakken uit de Gouden Eeuw, tot recent gezonken vrachtschepen: het ligt er vol mee. Deze schepen zonken met alles nog aan boord en vormen ware schatten op de bodem van de Noordzee. Elk wrak heeft een eigen verhaal en is in meer of mindere mate belangrijk om te beschermen voor ons historisch erfgoed. Maar er is meer. Scheepswrakken zijn eigenlijk een soort hotspots van biodiversiteit.

wrakkenkaart

Wrakken voor de Nederlandse kust (Beschermeenwrak.nl)

Haast elk stukje Noordzee is in de loop der jaren omgeploegd door bodemvisserij. Oeroude boomstronken zijn opgevist. Grote stenen zijn verplaatst naar de voortuinen van kustbewoners. Oesterriffen zijn verdwenen. De Noordzeebodem bestaat nu bijna alleen maar uit zand.

Er liggen nog altijd wel scheepswrakken op de bodem. Harde ondergronden in zeewater hebben een grote aantrekkingskracht op diverse diersoorten. Wanneer een schip zinkt, wordt het direct bevolkt door mariene organismen. Het wrak wordt uiteindelijk een kunstmatig rif, met veel soorten dieren, voedsel en een hoge biodiversiteit. De scheepswrakken vormen tegenwoordig een onderdeel van het Noordzee-ecosysteem en worden daarom ook wel ‘oases van leven’ genoemd.

zet zich ervoor in dat de cultureel en ecologisch belangrijkste scheepswrakken beschermd worden tegen verstoringen, zoals het bergen van wrakdelen. Samen met andere gebruikers als Stichting De Noordzee, Duik de Noordzee schoon, Sportvisserij Nederland en de Vereniging Kust & Zee gaan wil het project bereiken dat er uiteindelijk alleen nog duurzaam gebruik gemaakt wordt van de scheepswrakken.