Bescherm de natuurbeschermers!

Stel je eens voor dat je met de dood wordt bedreigd, als je opkomt voor het behoud van een natuurgebied of omdat je protesteert tegen de gaswinning in Groningen. Daar moet je niet aan denken, toch?

Helaas is geweld tegen natuurbeschermers gebruikelijker dan we denken. In landen als Colombia en de Filippijnen zijn mensen steeds vaker slachtoffer als zij hun leefomgeving proberen te beschermen tegen grootschalige landbouw, mijnbouw of andere bedreigingen.

Gelukkig zijn de Verenigde Naties bezig met een verdrag waardoor bedrijven verplicht worden mensenrechten te respecteren. Nederland moet, net als de rest van de Europese Unie, meewerken aan dit verdrag willen we natuurbeschermers wereldwijd beschermen.

Ik roep de Tweede Kamer op om in actie te komen, ik wil:
1. Dat de Tweede Kamer de regering opdraagt om een voortrekkersrol te spelen bij het tot stand brengen van een bindend mensenrechtenverdrag voor bedrijven.

2. Dat slachtoffers toegang krijgen tot eerlijke rechtspraak. Niet alleen in hun eigen land maar ook in de landen waar de betrokken bedrijven gevestigd zijn, zoals in Nederland.

3. Een verdrag dat de overheid verplicht de mensenrechten van natuurbeschermers te beschermen, ook op plekken buiten Nederland waar Nederlandse bedrijven actief zijn.

Tekenen.