Berlijn: ontruiming kraakpand Rigaer Straße illegaal

g_haus_07-225x300
Illustratie: Rigaer 94 verteidigen

De gedeeltelijke ontruiming van het kraakpand Rigaer Straße 94 in Berlijn was illegaal. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de bewoners aangespannen hadden. Volgens de rechter beschikte de eigenaar niet over een ontruimingsbevel, hetgeen wél verplicht is. Bovendien had bij de ontruiming een gerechtsdeurwaarder aanwezig moeten zijn. Ook die ontbrak echter. De eigenaar, Lafone Investments Limited, moet nu zélf het pand ontruimen.

Een mooie overwinning voor de bewoners, die inmiddels hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in het sluiten van een huurovereenkomst met de eigenaar. De rechter liet doorschemeren dat een dergelijke overeenkomst op termijn de enige mogelijkheid is het pand te redden. Rigaer Straße 94 is inmiddels een symbool voor de strijd tegen gentrificatie in Berlijn. Enkele dagen geleden liep een demonstratie tegen de ontruiming van het pand nog flink uit de klauw.

Bron: Zeit Online