Beoordelingen kandidaten GroenLinks openbaar

Na het volslagen onnodig openbaar afbranden van Tofik Dibi, door hem aanvankelijk niet toe te willen laten als kandidaat voor het lijsttrekkerschap, lijkt het wel alsof de kandidatencommissie van GroenLinks nu in een hysterische poging tot damage control meent te moeten doen alsof dit niet een afgrijselijke blunder is geweest, maar staand beleid. Daarom staan nu ook de interne beoordelingen van de leden voor hun lijst openbaar op de website van GroenLinks.

Over Tofik Dibi zelf:

Hij nodigt uit tot het politieke en publieke debat en heeft een goed ontwikkelde intuïtie voor (media)trends en kansen, zoals bijvoorbeeld het Kinderpardon. De commissie ziet in Tofik een creatieve buitenspeler met aanstekelijk enthousiasme. Zijn solistisch optreden is tegelijk zijn kracht en in teamverband zijn kwetsbaarheid.

Kortom, wat ben je toch leuk en enthousiast bezig en vooral dóórgaan Tofik, om met Barry Stevens te spreken.

Over nummer veertien Dirk van den Bosch:

Dirk zou goed naar het kamerlidmaatschap toe kunnen groeien als hij zijn uitstraling meer polijst en een meer luisterende houding aanneemt.

Nou daar is zo’n Dirk klaar mee. Die kan zijn mond op vergaderingen niet meer opendoen zonder dat er iemand nadrukkelijk aan zijn oor begint te trekken, met zijn ogen begint te rollen en ‘luis-te-ren!’ mimiekt. Ook kan hij op gezucht rekenen als hij weer eens in een ongestreken hemd aan komt zetten, vanwege die nog steeds te polijsten uitstraling natuurlijk.

Over Kamerlid Arjan El Fassed, die op de negende plek van de advieslijst is gezet, schrijft de kandidatencommissie:

De commissie mist in Arjan evenwel de zelfbewuste drive om toonaangevend te opereren in een kleine fractie.

Die Arjan gaat van de weeromstuit in het vervolg bij elke bijeenkomst enorm zitten drammen, om toch maar vooral zijn zelfbewuste drive te kunnen demonstreren en de toon proberen te zetten.

Over jonge advocate Anne Scheltema Beduin:

Haar zicht op het politieke werk is nog onvoldoende ontwikkeld. De commissie hoopt dat GroenLinks en Anne zelf verder investeren in haar politieke talent.

Nou dat wordt dus nog even doorpezen en doorinvesteren, Anne.

Over Christiaan Kwint, wethouder in Heerhugowaard en nummer 20 op de lijst:

Volgens de commissie komen op dit moment de politieke kwaliteiten van Christiaan lokaal beter tot hun recht dan op landelijk niveau.

Nou precies, dat Heerhugowaard lijkt voorlopig méér dan genoeg voor Christiaan. Kom over zes jaar nog maar eens terug.

Wij zijn benieuwd naar de volgende stap die GroenLinks in het publiciteitscircus voor de verkiezingen gaat zetten.