Ben Verwaayen (senior of junior) is een nette vent, mensen, geen corrupte VVD-er du jour

“Influencer”. Een “ondernemer” die de fractievoorzitters van de VVD en natuurlijk de minister-president jaarlijks ontvangt in zijn buitenbverblijf in Zuid-Frankrijk, bij welke gelegenheid hij goede tips geeft hoe het belastingklimaat voor hem en de zijnen nog beter kan worden.

Ben Verwaayen is ongetwijfeld een van de meest invloedrijke zakenmensen in Nederland. De oud-topman van onder meer British Telecom is niet alleen een grote naam in het zakenleven, hij speelt ook een belangrijke rol als VVD-adviseur van premier Mark Rutte. Maar Verwaayen maakt Rutte nu kwetsbaar door zijn privébelang in investeringsbedrijf Keen Venture Partners. Hoogleraren integriteit Muel Kaptein en Leo Huberts zeggen in een reactie op onderzoek van HP/De Tijd: “De mogelijke schijn van belangenverstrengeling ligt overtuigend op tafel.”

Het is altijd “schijn van belangenverstrengeling”, mensen, dat de VVD in zijn verkiezingsprogramma subsidie voor “scale-ups” heeft sinds 2017, hetgeen ook in het regeringsakkoord is terechtgekomen, heeft NIETS maar dan ook NIETS met deze Verwaayen te maken.
Die twee miljard die nu niet naar de Shell gaan, die kunnen die “scale-ups” ook leuk gebruiken.

Lees bij HP/DeTijd.