België en Nederland blijven EU-normen luchtvervuiling overtreden

In tien EU-lidstaten blijft de luchtvervuiling al jaren pieken boven de in gezamenlijk overleg vastgelegde en afgesproken drempelwaarden. Het Europese Milieuagentschap tikt ook België en Nederland op de vingers.

Elke EU-lidstaat moet sinds 2010 de vervuiling met zwaveldioxide, stikstofoxide, ammoniak en vluchtige organische componenten onder een bepaald plafond houden. Het jaarrapport SOER – The European environment – state and outlook 2015 van het Europese milieuagentschap European Environment Agency (EEA) geeft echter tien landen op minstens één van de stoffen een negatieve evaluatie.

Duitsland is het enige land dat op drie van deze vier stoffen de afgesproken EU-normen respecteert: het land blijft enkel voor zwaveldioxide onder de drempel. Oostenrijk, Denemarken en Ierland halen de norm niet voor vier stoffen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be