Beleid Rijkswaterstaat belemmert de ruimte voor de rivieren

Hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur kunnen heel goed samengaan in het rivierengebied, maar beleidsregels van Rijkswaterstaat belemmeren dat. Dat is onnodig, slecht voor de natuur en verhindert het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

Tot de jaren 80 van de vorige eeuw was er in het rivierengebied nauwelijks meer ruimte voor natuur. Alle uiterwaarden waren in gebruik voor landbouw en industrie. De rivieren waren teruggebracht tot één hoofdstroom, strak in bedwang gehouden door kribben en harde oevers. De kwaliteit van het water was door onbegrensde industriële en rioollozingen zeer slecht. Echter, na de jaren 80, werd de waterkwaliteit verbeterd en werd er gestart met actief natuurherstel in het rivierengebied.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding eigen foto van buiten oevers getreden Waal (AJvdK)