Belangenverstrengeling voorzitter ACP en Cultuurmonitor ministeriële verantwoordelijkheid?

Opmerkelijk geval van belangenverstrengeling bij een onderzoek naar de Nationale Politie:

De voorzitter van de grootste politievakbond ACP heeft zijn vriendin aan een baan geholpen bij een cruciaal onderzoek naar de Nationale Politie. Het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie zag deze belangenverstrengeling door de vingers, om de steun van de machtige bond niet te verliezen (NRC)

Dit onderzoek heette de Cultuurmonitor Nationale Politie, en de vriendin van ACP-voorzitter Van de Kamp zou dan een belangrijke rol bij het project vervullen, en er een proefschrift over kunnen schrijven.

Er is een klokkenluider geweest die meldde dat het ministerie van Veiligheid en Justitie de steun van de machtigste politievakbond kreeg door Van de Kamp en zijn vriendin hun gang te laten gaan. Echter, de directeur Politieel beleid en Taakuitvoering van het ministerie wendde dit af door officieel te verklaren dat hij verantwoordelijk was voor dit opmerkelijk inkoopbeleid.

Op zeker moment werd de vriendin van Van de Kamp toch uit het team gezet, en een week later trok Van de Kamp zijn steun voor de Cultuurmonitor in.

Me dunkt dat hier op zijn allerminst een schijn van belangenverstrengeling gewekt is, en ik vraag me toch ook af of er hier geen ministeriële verantwoordelijkheid in het geding is, naast om te beginnen die van Van de Kamp zelf natuurlijk. Zo’n directeur Politieel beleid en Taakuitvoering kan wel van alles verklaren, maar uiteindelijk is de minister toch verantwoordelijk voor wat er op het ministerie gebeurt?