Belang gifindustrie gaat voor: glyfosaat mag van de EU

Vandaag werd bekend dat Europese landen hebben besloten om het omstreden onkruidgif glyfosaat weer vijf jaar toe te staan. Aan deze toelating zijn geen voorwaarden of beperkingen verbonden. Het gebruik van glyfosaat door boeren en zelfs particulieren kan voorlopig ongehinderd doorgaan.

Herman van Bekkem, landbouwexpert bij Greenpeace:
“De lobby van de bestrijdingsmiddelenindustrie en haar dreigementen juridische procedures op te starten, wegen blijkbaar zwaarder dan het belang van de gezondheid van mensen en het milieu. De glyfosaataffaire maakt pijnlijk duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is voor onafhankelijke en transparante besluitvorming over bestrijdingsmiddelen binnen Europa. Als het Nederlandse ‘JA’ een voorbode is van de inzet van minister Schouten van Landbouw ten aanzien van bestrijdingsmiddelen ziet het er voor de bescherming van natuur en milieu somber uit.”

De omstreden hertoelating van glyfosaat is aantoonbaar gebaseerd op een risicobeoordeling die voor een groot deel bestaat uit wetenschappelijke onderzoeken en conclusies van de industrie zélf. De producenten van bestrijdingsmiddelen hebben veel invloed gehad in de veiligheidsanalyses in Europa.

Dit besluit negeert het Europees Parlement dat recent nog vroeg om een uitfasering van het onkruidgif. Ook vroeg de Europese volksvertegenwoordiging om het instellen van een aantal concrete deelverboden zoals voor het spuiten op stoepen en pleinen en het gebruik van glyfosaat door hobbytuinders. Het burgerinitiatief dat Greenpeace en een grote groep natuur, milieu en gezondheidsorganisaties startten, kreeg in korte tijd steun van 1,3 miljoen Europeanen. Al die stemmen zijn dus vandaag door de EU-lidstaten, ingefluisterd door de industrie, van tafel geveegd.

– Persbericht van Greenpeace.