Bedreigde walvissoort gaat ineens drastisch achteruit

Het aantal exemplaren van de noordkaper, de meest bedreigde walvis van de Atlantische Oceaan, gaat ineens drastisch achteruit. Er zijn maar honderd vrouwelijke noordkapers over.(….)

Steeds meer noordkapers raken verstrikt in de netten van vissersschepen. Soms slepen ze dat enorme extra gewicht maandenlang mee, waardoor ze uitgeput raken. De laatste tien jaar is het aantal noordkapers dat sterft door vissersnetten verdubbeld.

2017 blijkt een rampjaar te zijn. Er zijn al zeker zestien dode noordkapers gevonden. Van de dieren die wel overleven, daalt de vruchtbaarheid. Het aantal geboortes daalt snel. Uitgeputte, ondervoede exemplaren planten zich niet meer voort. Vorig jaar wees een Amerikaanse studie er ook al op dat het niet goed gaat met de noordkaper.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be