Bedelaars vergelijken met dieren

Ik krijg het niet uit mijn kop. Een agent die bedelaars met dieren vergelijkt. En ik zit me hier werkelijk op te vreten.

U, bedelaar die minder dan niets heeft, bent iets wat je niet moet voeren, geen geld mag geven. ‘Want dan komt u terug.’ U bedelaar, die door welke omstandigheden dan ook in deze situatie terecht bent gekomen, mag creperen als een beest. Alsof u ongedierte bent.

U verdient geen medemenselijkheid. Want u ben minder dan een mens. U bent ontmenselijkt.

 “Dit is Radio Milles Collines, jouw radio. De Tutsi heersten over ons, zij willen macht. Die kakkerlakken lieten ons werken als slaven, ze pikten alle rijkdom in. Richt wegversperringen op, pik de spionnen van het RPF eruit, laat de hoofden van de Tutsi achter aan de kant van de weg.”

Dat gebeurt er met mensen die je ontmenselijkt. Ik chargeer, ik weet het. Maar daar moet ik dan aan denken. Ik word hier zo verdrietig van. Ik heb er geen woorden voor. Wel voorbeelden. En u mag zelf een voorbeeld bedenken.

bedelaars.jpg