Bed, bad, brood en bliksemafleider

Wat ik vooral het nare aan de hele tamtam over de bed-bad-brood-discussie vind, is dat er totaal géén garantie is op een normaler asielbeleid, ook niet als BBB er doorheen komt en iedereen staat te juichen.
Bed, bad en brood is namelijk géén oplossing, omdat de mensen dan overdag nog steeds net zo keihard op straat staan. Overdag zullen de etnisch geprofileerde ID-controles én de vluchtelingenjacht gewoon doorgaan – en daarmee ook de hele detentie- en deportatiemachinerie. Overdag met je tasje op straat staan betekent nog stééds geen normaal leven kunnen opbouwen, nog steeds je rechten vertrapt zien, nog steeds geen veiligheid en bescherming krijgen.
Bed, bad en brood is geen oplossing. Vraag maar aan de groep vluchtelingen in Amsterdam.
Bovendien is het zo dat alle partijen die nu wél de BBB regeling ondersteunen, tegelijkertijd blijven roepen om een harder uitzetbeleid, voor al diegenen die ‘hun terugkeer frustreren’ – waarbij totaal genegeerd wordt dat er in veel gevallen 1) geen terugkeer mogelijk is (zelfs niet volgens de eigen regels van de DT&V) of 2) je bij terugkeer een gewisse dood tegemoet gaat (waardoor terugkeer een nogal suïcidaal karakter krijgt – zou ik ook niet doen, nee).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Dhjana