Baudet: witte vrouwen moeten niet werken, maar kinderen baren

Witte vrouwen moeten ophouden met buitenshuis werken en zich weer gaan richten op hun natuurlijke taak: het werpen van kinderen om het witte ras te behouden voor de ondergang. Dat schrijft Thierry Baudet in een artikel voor het conservatieve blog American Affairs.

Al dat werken leidt er volgens Baudet toe dat relaties onder druk komen te staan en het baren van kinderen alsmaar uitgesteld wordt, wat dan weer resulteert in de ‘demografische neergang’ van Europa. Lees: teveel bruine en te weinig witte kindertjes.

In één adem door veroordeelt Baudet zowel liberalisme als socialisme, die volgens hem beiden de doodzonde begaan aan het individu ‘onvervreemdbare rechten’ toe te kennen. Dit verfoeilijke individualisme leidt tot de vernietiging van traditionele structuren als het gezin, de kerk en de natie, wat we uiteraard niet moeten willen. Erger: de verweekte individualisten in ‘het Westen’ zijn zelfs niet bereid zich te verzetten tegen de  bruine horden uit Afrika en het Midden-Oosten die hen komen vervangen.

Het zal je niet verbazen dat Baudet zich uitspreekt tegen abortus en euthanasie, althans wanneer dat laatste witte mensen betreft. Tegen bruine mensen die euthanasie plegen heeft Baudet vermoedelijk geen enkel bezwaar.

Volgens Baudet moeten we terug naar een wereld waarin het gezin weer centraal staat, de natie-staat in ere is hersteld en het christendom de scepter zwaait.

We are now at the point where we must begin to think about what comes after—and this will necessarily be some form of tra­ditionalism. Our society shall either regress and regenerate, or it will be replaced. Houellebecq sees (correctly, in my view) an attempt to preserve traditional European culture or indeed to reestablish it: a world in which the family is once again at the center, in which nations are restored

Het is natuurlijk allemaal niet nieuw. Om een bekende Italiaanse dictator uit de vorige eeuw te citeren: “volkeren met lege wiegjes kunnen geen wereldrijk veroveren”.

Het is overigens opmerkelijk dat het openlijke fascisme van Baudet bijna niemand schijnt te storen, ook niet op de politieke linkervleugel. Dat Baudet bij herhaling refereert aan Mussolini en video’s deelt van Oostenrijkse nazi’s die gelieerd zijn aan de Christchurch-terrorist  leidt allang niet meer tot opgetrokken wenkbrauwen. GL, PvdA en SP doen er het zwijgen toe en een (voormalige?) linkse omroep als de VARA  leent zich er in de jacht op kijkcijfers zelfs voor een debat tussen Rutte (asorechts) en Baudet (fascist) te organiseren.

Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 102-09844 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5414600