Baudet verliest kort geding tegen VPRO

Fascistenleider Thierry Baudet heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen de VPRO verloren. Het tv-programma Buitenhof hoeft haar uitzending niet te rectificeren.

De VPRO hoeft ook niet te verklaren dat Baudet géén racist is. Voor Baudet is dat waarschijnlijk het meest pijnlijke onderdeel van de uitspraak, omdat de rechtbank daarmee suggereert dat er wel degelijk aanleiding is Baudet te betitelen als ‘racist’.

Baudet spande het kort geding aan tegen de VPRO nadat presentatrice Natalie Righton hem als volgt parafraseerde: “dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen voor Afrikaanse immigranten”. Wat natuurlijk precies is wat Baudet al jaren in allerlei variaties beweert.

Volgens Baudet was dit een vorm van karaktermoord’ waarmee zijn leven in gevaar werd gebracht. Hij eiste binnen het uur rectificatie, wat de VPRO – terecht – weigerde.

Tijdens het kort geding liet Jens Brink, de dvocaat van de VPRO, een aantal eerdere uitspraken Baudet over een ‘dominant blank land’ en ‘de Afrikanisering van Europa’ horen. Volgens Baudet waren dat allemaal oude uitspraken waar hij nu niet meer op aangesproken kon worden. Dat hij ter zitting inhoudelijk geen afstand nam van die uitspraken keert zich nu tegen hem:

Baudet c.s. gaat in voormelde reactie op het betoog van Vpro inhoudelijk geheel voorbij aan het feit dat Baudet zich eerder heeft uitgelaten over onder meer een blank en dominant Europa. In plaats van een inhoudelijke reactie te geven op het standpunt van Vpro heeft Baudet c.s. er voor gekozen om enkel te verwijzen naar de ouderdom van de aangehaalde uitlatingen. De door Vpro genoemde uitspraken zijn 2½ jaar tot 4½ jaar geleden gedaan. Dat is niet zodanig lang geleden, dat daaraan bij de beoordeling van de vorderingen van Baudet c.s. geen betekenis toe kan komen. Bovendien heeft Baudet het standpunt van Vpro dat Baudet nog steeds achter deze uitspraken staat, ter zitting onweersproken gelaten.

De volledige uitspraak kun je hier lezen.