Bart Staes: “TTIP ontmantelt nationale rechtspraak en wetgeving”

Wordt het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigde Staten (TTIP) goedgekeurd, dan zal dat het leven van miljoenen mensen door elkaar schudden, meent Bart Staes, Europarlementslid voor De Groenen. Wetgevingsprocedures zouden onder druk komen te staan. “TTIP behartigt in eerste instantie de belangen van grote bedrijven.”

In 2013 zetten de nationale regeringen het licht op groen om de onderhandelingen over het trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) op te starten. Voorstanders benadrukken de economische voordelen die met het pact gepaard zouden gaan. De politieke fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie daarentegen vreest een zware kaakslag voor fundamentele democratische principes, het milieu, de landbouw en voedselveiligheid. Zij voert dan ook de verzetstroepen aan.

“De impact van het vrijhandelsakkoord is nauwelijks te overschatten”, steekt Europarlementslid Bart Staes van wal. Hij stelt vast dat de Europese Unie en Verenigde Staten impliciet een economische oorlog voeren met andere economische grootmachten zoals China. “Beide spelers geven openlijk aan dat ze via TTIP een wereldwijde standaard willen neerzetten en de facto dicteren. Na het falen van de Doharonde binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn de EU en VS langzaam bezig de centrale rol van de WTO te ondergraven, ten voordele van bilaterale akkoorden. TTIP moet het kroonjuweel van de nog steeds neoliberale vrijmarktideologie worden.” (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be