Ayaan Hirsi Ali omarmt Breivik ‘waarheid’

In het recente interview voor Radio 1 stelt Ayaan dat de moorden in Noorwegen het gevolg zijn van de politieke correctheid in het land. Het doodzwijgen van het immigratieprobleem. In een adem door neemt ze de credits dat in Nederland dit niet is gebeurd mede dankzij haar. Een interview dat bol staat van valse vergelijkingen.

De vergelijking die zij trekt tussen Nederland en Noorwegen loopt al meteen stuk als je kijkt naar de immigratiecijfers tussen beide landen. Ongeveer 13.1% van de totale populatie in Noorwegen is direct immigrant of tweede generatie. De grootste groep immigranten zijn echter Polen[72.100]. Uit Polen alleen al komen meer immigranten dan alle immigranten uit Afrikaanse landen. De tweede grote groep komt uit Zweden[34800]. Gevolgd door: Duitsers[23700], Litouwen[22700], Irak[21800], Somalië [21000]

In Nederland ligt die samenstelling compleet anders. De Turkse en Marokkaanse gemeenschap vormen het belangrijkste bestanddeel van de immigranten in Nederland. Door dit verschil in samenstelling is de problematiek van integratie in Nederland van geheel andere orde dan in Noorwegen. De culturele afstand tussen de immigranten in Noorwegen is relatief klein. Zeker Zweedse en Duitse immigranten staan dichtbij de Noorse bevolking. En ook Polen en Litouwers kennen geen grote culturele afstand. Van de niet westerse immigranten, Irakezen, is gegeven dat zij redelijk makkelijk opgaan in een westerse samenleving. Veelal zijn dit goedopgeleide Irakezen die de terreur in hun land zijn ontvlucht. Dat in Noorwegen er dus weinig discussie is over integratie van niet westerse immigranten is geen kwestie van politieke correctheid zoals Ayaan beweert, maar wordt ingegeven doordat de problematiek zoals wij dat in Nederland kennen, in Noorwegen veel minder van toepassing is. Het laat ook meteen zien waar de valsheid zit in Breiviks verklaringen. Noorwegen werd niet geïslamiseerd. De immigratie is de laatste tien jaar wel sterk toegenomen in Noorwegen maar niet door de groepen waartegen Breivik meende te moeten strijden.

Dat Ayaan meent te moeten claimen dat mede dankzij haar er geen geweld wordt gebruikt tegen de islamitische minderheid is wel heel erg wrang. Zoals onlangs bekend werd is de discriminatie tegen moslims sterk toegenomen. Ook dat is een vorm van geweld. Daarnaast worden regelmatig moslima’s met hoofddoek of boerka bedreigd en/of lastiggevallen. Het aantal gevallen van direct geweld in Nederland tegen de islamitische minderheid is lastig in kaart te brengen. Aangifte wordt meestal niet gedaan. Ayaan kan op dit punt geen claim leggen.

De suggestie later in het interview dat de politieke correctheid leidt tot toenemende onrust en uiteindelijk zijn uitweg vindt in geweld is wel heel erg wrang voor de nabestaanden van Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Daarbij legt zij ook de claim dat juist door waarschuwingen van haar en anderen [Bolkestein] juist de sentimenten langs democratische weg zijn geventileerd. We kunnen dan stellen dat Ayaan niet geslaagd is in haar opzet daar deze twee moorden direct te koppelen zijn aan juist die sentimenten.

Het meeste valse aan haar argumentatie is dat Noorwegen, door haar gesuggereerde politiek correcte stilzwijgen, de moorden over zichzelf heeft afgeroepen. Met die argumentatie bestempelt zij de slachtoffers van Breivik tot daders. Hadden ze maar niet politiek correct moeten zijn, dan zouden ze nu waarschijnlijk nog leven. Laat dat nu precies de redenatie zijn van Breivik. Breivik stelt dat hij geen andere uitweg zag en Ayaan beaamt dit. In deze redeneertrant is elke verkrachte vrouw schuldig aan haar eigen verkrachting, want ze gedroeg zich zo ‘verleidelijk’ dat de verkrachter geen andere keuze had.

77 mensen zijn vermoord door Breivik, nadat hij, zoals hij het stelde, zichzelf had ontmenselijkt. Nu worden deze 77 mensen door Ayaan Hirsi Ali ook nog eens politiek ‘vermoord’. Met het verwijt dat de slachtoffers het gevolg zijn van de politieke correctheid worden de slachtoffers van hun laatste beetje menselijkheid ontdaan door Ayaan Hirsi Ali. Resteert er nog een vraag; Waar zijn Fortuyn en Van Gogh dan het slachtoffer van geworden Ayaan? Jouw politieke correctheid?

immigratie noorwegen
immigratie nederland

 

Verscheen eerder op hgroen.wordpress.com. Auteur: Hans Groen.