Australische publieke omroep doelwit van politieoverval

Het hoofdkwartier van de publiek omroep van Australië, de Australian Broadcasting Corporation (ABC), is vandaag door de federale politie overvallen. Met huiszoekingsbevel was men op zoek naar bronnen die door de ABC gebruikt zijn om misdragingen en moorden door Australische militairen in Afghanistan naar buiten te brengen.
De Australische militairen gedroegen zich ter plaatse als krijgsheren en schoten ook op kinderen. Het is duidelijk dat het regime dit niet naar buiten gebracht wilde zien.
Het resultaat van de snuffelpartij, die acht uur duurde, is opgeslagen op USB-sticks die voorlopig alleen door de advocaten van ABC geraadpleegd kunnen woorden. Alles in het emailverkeer waarin de namen van de verslaggevers van de ABC die in het huiszoekingsbevel voorkwamen, Dan Oakes en Sam Clark werd gekopieerd door de agenten.

De leiding van de ABC spreekt van een aanval op de persvrijheid en zegt achter haar verslaggevers en bronnen te zullen blijven staan.

– Lees het verhaal bij ABC zelf.