Asscher: vier mensen kregen in bezet gebied een te hoge AOW

Slechts vier mensen in door Israel bezette gebieden hebben een te hoge AOW gekregen. Dat bleek uit antwoorden die minister Lodewijk Asscher in de Tweede Kamer gaf aan Ibrahim Öztürk van DENK.

Asscher verklaarde in de Tweede Kamer dat hij begin 2014 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het eerst hoorde dat er fouten waren gemaakt bij de uitvoering van de AOW en de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). Deze laatste wet regelt dat AOW’ers een lagere uitkering krijgen wanneer zij niet in een land of een gebied wonen waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor de door Israel bezette gebieden en de Westelijke Sahara.

Volgens Asscher bleek begin 2014 dat er elf mensen in door Israel bezette gebieden waren, die ten onrechte een volledige uitkering kregen. Asscher besloot voor deze groep een overgangsregeling in te stellen.
Zeven van deze elf mensen waren overlevenden van de Holocaust. Asscher vond het gezien de geschiedenis met Nederland niet rechtvaardig om hen te confronteren met een inkomensdaling. Dit is in december 2015 ook wettelijk, met brede steun van de Tweede Kamer, geregeld. Oorlogsslachtoffers, inclusief holocaustoverlevenden, krijgen de volledige AOW, waar ter wereld zij ook wonen.
Dit betekent dat volgens de cijfers van Asscher uiteindelijk vier mensen een te hoge AOW hebben ontvangen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Republiek allochtonië