Asielinstroom gaat weer (flink) stijgen en hoe je de verkiezingen kan winnen

grafiek-nagemaakt-volkskrantVolkskrant interview
In de Volkskrant van 12 mei 2016 (€) een interview (via Blendle €) met mij. Journalist Lisa van der Velden heeft goed weergegeven mijn mening over de onzincijfers van de IND. Enig puntje is dat de koppenmaker een ‘statisticus’ van mij heeft gemaakt. Dat ben ik dus niet. Onderaan dit blog nog een grafiek van de Volkskrant.

Wat je moet weten over de aantallen asiel.
De daling van de asielinstroom in april was zo groot dat zelfs de IND er woensdag niet meer omheen kon.

De totale asielinstroom in april 2016 (1.473) is gedaald ten opzichte van maart 2016 (1.784). In vergelijking met april vorig jaar (1.892) is de totale instroom iets lager.
De asielinstroom is een onzin cijfer om mee te vergelijken, zoals ook in het Volkskrantinterview staat. Ik heb dat al vele malen betoogd, maar ik leg het nog een keer uit want zonder begrip van asielinstroom begrijp je niets van de aantallen asiel. Het bestaat uit asielzoekers (andere veel gebruikte term ‘eerste aanvragers’), tweede en vervolgaanvragers en nareizigers.

De asielzoekers zijn de mensen die zich spontaan in ons land melden met een verzoek om bescherming op grond van het vluchtelingenverdrag. Tweede en vervolgaanvragen kunnen ingediend worden door asielzoekers wiens eerste verzoek is afgewezen, want er zijn nieuwe omstandigheden. De nareis -partner en kinderen- mag komen als de asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen en er een aanvraag wordt goedgekeurd voor gezinshereniging. internationaal valt de gezinshereniging onder de reguliere gezinshereniging.

De IND en het ministerie zijn in het najaar vorig jaar begonnen met het veel meer noemen van asielinstroom i.p.v. asielzoekers/eerste aanvragen, maar dat geeft een aantal effecten. Als de IND bijvoorbeeld achterstanden eerste aanvragen wegwerkt dan krijg je meer statushouders in de AZC’s die naar de gemeentes moeten, meer tweede en vervolgaanvragen van afgewezen asielzoekers en meer aanvragen om gezinshereniging die dan -na enige tijd- leiden tot meer komst van nareis. Trends kan je er niet aan afleiden, maar dat doet de IND toch.

Die tweede en vervolgaanvragen, maar tegenwoordig nog veel belangrijker de komst van nareis (wordt geteld op het moment dat de nareis hierheen mag komen en een verblijfsvergunning krijgt), leidt tot een stijging van de asielinstroom en dat terwijl misschien het aantal asielzoekers afneemt. Als het aantal asielzoekers t.o.v. vorig jaar met 500 is gedaald, doch het aantal nareizigers met 1.500 is gestegen dan stijgt de instroom met 1.000. Iedereen, pers, andere media en politiek roepen dan het aantal asielzoekers met 1.000 is toegenomen. ‘En die krijgen dan ook nog eens een keer familie,’ hoor je dan ook nog. Onzin. Dat de asielinstroom weer gaat stijgen t.o.v. april is logisch. Ik kom daar straks op terug.

Hoe zou ik graag de informatie willen zien.
Op grond van de eerste aanvragen die deze maand binnenkomen kan je makkelijk berekening hoeveel daarvan ongeveer een verblijfsvergunning zullen krijgen en hoeveel nareis dat dan zal opleveren en hoeveel huishoudens. Dat geeft een beeld van wat de consequenties uiteindelijk zijn van het aantal mensen dat vroeg of laat zal moeten integreren. Zie bijvoorbeeld dit figuur uit dit artikel.

Daarnaast heb je te maken met de tijdelijk opvang in de AZC’s. Ook die cijfers kunnen transparanter. De asielinstroom splitsen en ook de uitstroom. Nu heeft niemand een idee van wat er gebeurt. Straks meer over COA.

Lees het hele artikel bij Flip van Dyke.