Asielcentra registreren lijst met geweld en zelfmoorden

Ja hoor, nog meer munitie voor de xenofoben, want daar zal het voornamelijk voor gebruikt worden. De kans is miniem dat de mensenrechtenschendende Teeven er iets constructiefs mee gaat doen.

In Nederlandse asielzoekerscentra zijn de eerste zes maanden van vorig jaar 2.741 (gewelds)incidenten geregistreerd. Daaronder zijn 124 intimidaties en bedreigingen, 80 zelfmoordpogingen, 13 zelfmoorden, 47 mishandelingen en 4 zelfverbrandingen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland zijn de vele incidenten een logisch gevolg van de situatie waarin de asielzoekers zitten. ‘Het gaat om mensen die uit verschrikkelijke omstandigheden komen’, zegt een woordvoerster. ‘Ze kampen vaak met trauma’s en zitten in onzekerheid over de asielprocedure. Als mensen overgaan tot dermate heftige acties als zelfverbrandingen, zegt dat iets over de wanhoop.’

(Lees verder bij de bron van dit artikel)