Artsen Zonder Grenzen: ziekenhuizen doelbewust gebombardeerd

220px-Wounded_civilians_arrive_at_hospital_Aleppo
Gewonden worden in Aleppo naar een ziekenhuis gebracht. Foto: Wikipedia

Volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG) worden ziekenhuizen in Syrië en Jemen doelbewust gebombardeerd door de oorlogvoerende partijen. In Syrië maken zowel Assad als de rebellen zich schuldig aan deze schending van het oorlogsrecht. In Jemen is het de Saoedische luchtmacht die ziekenhuizen bewust tot doelwit kiest.

Michiel Hofman, een hoge medewerker van AZG,  noemde het bombarderen van ziekenhuizen een “new normal”, waarbij ook leden van de Veiligheidsraad van de VN betrokken zijn. Rusland steunt de Syrische president Assad en zowel Groot-Brittanië als de VS steunen Saoedi-Arabië bij haar  oorlog tegen de Houthi’s in Jemen. De Saoedi’s rechtvaardigen die praktijk met de stelling dat de getroffen ziekenhuizen gewonde Houthi-rebellen verzorgen.  De rituele veroordelingen van dergelijke praktijken door de Veiligheidsraad zijn volgens AZG dan ook volstrekt hypocriet: aan die veroordelingen wordt nooit enige praktische consequentie verbonden, de steun gaat onverminderd door. Hofman:

[The security council members] are responsible because they’re part of coalitions that are part of bombing campaigns. Like Russia they didn’t bomb the hospital in Aleppo, but they’re part of a coalition with the Syrian government that is doing that….Maybe we should use the format of an open letter to the president of China saying, as the only remaining permanent member of the security council who is currently not bombing anyone, could you please remind your colleagues?”

Alleen al in februari van dit jaar registreerde AZG 94 aanvallen op  ziekenhuizen in Syrië, het merendeel door de luchtmacht van president Assad. In 2012 heeft het Syrische parlement een anti-terrorisme wet aangenomen die de aanvallen op ziekenhuizen legitimeert. Elke medische faciliteit buiten het door regeringstroepen bezette gebied die zonder toestemming van de regering opereert, is volgens die wet een legitiem doelwit. In Syrië zijn ziekenhuizen inmiddels letterlijk ondergronds gegaan.

Meer bij de Guardian.