Arm Syrië. Arme Syriërs

Afgelopen weekend begon in Syrië het vijfde oorlogsjaar. Voor zover ik het gezien heb waren de gelijkgeschakelde media hier vooral druk met de spoken van Timmermans en verder natuurlijk met der Untergang van de VVD zoals die zich voltrekt als gevolg van alle samenzweringen. Voor zover er überhaupt over Syrië gesproken is dit weekend was het dan toch echt eigenlijk alleen maar over hoe briljant die beschaafde premier van dit NSB-land is die jongelui dood wenst op de slachtvelden van dat arme land in het Midden Oosten.

Om een idee te krijgen wat vier jaar oorlog betekent voor het land zelf, moet je andere kanalen zien te vinden om wijzer te worden. Het is een beetje als in de bezettingstijd van de jaren 40-45 toen mensen als ze echt wijzer wilden worden aangewezen waren op het illegaal luisteren naar de BBC of Radio Moskou. Maar ‘der Spiegel Online’ geeft een redelijk, zij het ook een zeker niet volledig, beeld van wat de oorlog aanricht.
Een paar onthutsende feiten:

  • Elke vijftien seconden wordt een Syriër vluchteling.
  • De gemiddelde levensverwachting van een Syrische burger is als gevolg van het ineenstorten van de gezondheidszorg in het land gereduceerd van 76 naar 56 jaar.
  • Vier van elke vijf Syriërs leeft zodanig in armoede dat er zelfs niet voldoende middelen meer zijn om elke dag eten te kopen, er wordt dus op een ontstellende schaal honger geleden.
  • De meeste kinderen in Syrië gaan niet meer naar school.

Dit zijn een paar onthutsende cijfers naast het ontstellende en nauwelijks te bevatten aantal van tweehonderdtwintigduizend doden als gevolg van de oorlog.

Op Nederland hoeven de Syriërs niet te rekenen: daar lopen gewelddadige criminelen rond die op nazi-sites joelen over nog meer bommen op dat arme land en dat jongelui die twijfelen aan de wijsheden van de premier in Syrië mogen sterven. Ik denk niet dat de Syriërs deze houding van de Nederlanders snel zullen vergeten. Ook niet als op een dag hun tragedie reeds in een ver verleden ligt.