Apocalyptische klassieker du jour: Black Dog

Jesse Winchester was één van de meest gerespecteerde singer-songwriters van de vroege jaren ’70. In tegenstelling tot mensen als James Taylor en Carole King heeft hij nooit de sprong naar het grote publiek weten te maken, al is zijn werk in alle opzichten superieur aan het hunne.

Winchester’s onbekendheid is ongetwijfeld voor een belangrijk deel te te wijten aan zijn status als outlaw. Om aan de dienstplicht te ontkomen en niet in Vietnam te hoeven vechten, vluchtte Winchester in 1967 naar Canada, wat tot gevolg had dat hij niet kon touren in de VS en amper airplay kreeg. Pas nadat Jimmy Carter in 1976 amnestie verleende aan dienstweigeraars, kon Winchester zijn gezicht weer laten zien in zijn geboorteland.

Black Dog up and sniffed his plate
A steamin on the stove
The kids ain’t seen you home all day
You’re a gentleman born to rove

Black Dog don’t believe in sin
Think of where the black dog’s been
Think of where he’s been today

Have you seen the black dogs teeth
Sharp like a knife?
Have you seen them tear upon a throat
To take a life?

Black Dog don’t believe in sin
Think of where the black dog’s been
Think of where he’s been today

Have you seen the black dogs eyes
Staring in the fire?
It would not occur to him
To question your desire

Black Dog don’t believe in sin
Think of where the black dog’s been
Think of where he’s been today

I’ve always had a fear of creatures
Crying in the dark
And every form of evil
Seems to bear an evil mark

Black Dog don’t believe in sin
Think of where the black dog’s been
Think of where he’s been today

My woman lays beside me
And my black dog’s at my feet
She keeps me from my wandering life
And he robs me of my sleep

Black Dog don’t believe in sin
Think of where the black dog’s been
Think of where he’s been today

I don’t know the black dog’s name
When I call him, he won’t come
How’d I get this black dog
Lord, I never wanted one

Black Dog don’t believe in sin
Think of where the black dog’s been
Think of where he’s been today