Apocalypse Now: veel meer mensen bedreigd door zeespiegelstijging dan eerder gedacht

De zeespiegel stijgt als gevolg van klimaatverandering veel meer dan eerder nog werd aangenomen. Wanneer de huidige trend doorzet, zal in 2050 land waar nu zo’n 150 miljoen mensen wonen regelmatig onder water komen te staan. Miljoenensteden als Bombay, Bangkok en Jakarta worden onbewoonbaar omdat ze bij vloed onder water verdwijnen. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport in het (peer reviewed) wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Eerdere schattingen gingen nog uit van zo’n 80 miljoen mensen, maar die maakten gebruik van satellietgegevens die de hoogte van het land overschatten.

Het zwaarst getroffen worden acht Aziatische landen: China, Vietnam, Bangladesh, Thailand, India, Japan, de Filipijnen en Indonesië. Zuid-Vietnam zou zelfs vrijwel volledig onder water kunnen verdwijnen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat andere landen er niks van zullen merken, alleen al niet omdat 150 miljoen mensen een nieuwe woonplaats nodig zullen hebben.


Bron: Nature