Antwoorden op vragen PVV over project ‘Post uit Marokko’

De PVV Den Haag heeft vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad over het project ‘Post uit Marokko’ in het Museon:

 

1. Bent u bekend met het Museon-programma ‘Post uit Marokko’, dat voor het basisonderwijs is opgezet? (*)

2. Wat is de (educatieve) meerwaarde van dit project, waaronder het leren van Arabische woorden in het basisonderwijs en een tocht door de ‘woestijn’ en de moskee?

3. Wat is de (educatieve) meerwaarde van het uitdagen van kinderen om een hoofddoekje, het islamitische symbool van vrouwenonderdrukking, op te laten doen? Bent u tevens met ons van mening dat dit onacceptabel is? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u onze mening dat het van belang is dat kinderen in het basisonderwijs leren wat de Nederlandse cultuur en tradities zijn en dat nieuwkomers zich hieraan dienen aan te passen, in plaats van andersom? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u met ons van mening dat dit project een vorm van islamverheerlijking is, aangezien jonge kinderen uit groep 4 en 5 kennelijk ‘op speelse wijze’ worden aangespoord om de normen en waarden van de islam te accepteren?

6. Bent u bereid om de stekker uit dit belachelijke project te (laten) trekken en scholen weer de ruimte te bieden kinderen als trotse, Nederlandse burgers te scholen waarbij de Nederlandse cultuur, normen en waarden leidend zijn? Bent u tevens van mening dat scholen moeten stoppen kinderen te confronteren met welke vorm van islamverheerlijking dan ook? Zo ja, hoe denkt u dit te gaan regelen? Zo neen, waarom niet?

 

Onderstaand de enig mogelijke zinnige antwoorden van de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Ja. Ik ben namelijk geen achterlijke PVV-tokkie.

2. De meerwaarde is dat kinderen meer leren dan de gemiddelde achterlijke PVV-tokkie.

3. Zie antwoord 2. En ik vind dit niet onacceptabel omdat ik het nuttig vind als kinderen meer leren dan de gemiddelde achterlijke PVV-tokkie.

4. Neen die mening deel ik niet. Ik vind namelijk dat kinderen zich niet moeten hoeven aan te passen aan de gemiddelde achterlijke PVV-tokkie.

5. Neen, dit kan alleen een probleem zijn in de ogen van een gemiddelde achterlijke PVV-tokkie.

6. Neen, omdat ik niet vind dat kinderen moeten worden opgeleid tot achterlijke PVV-tokkies.