Anti-imperialistische bloemlezing

Oekraïne is een marionettenstaat, stiekem lid van de NAVO. Opstandigheid in Iran is een CIA-operatie. De wereld is overzichtelijk voor de anti-imperialist, van wie ik mij afvraag aan welke kant van “het hoefijzer” die zich eigenlijk ophoudt. Van enkelen van de hier geciteerden is het zeker niet duidelijk.
Dit zou een heel lange bloemlezing kunnen zijn. Maar een voorbeeld per medium moet volstaan.

De propaganda van het westen herhaalt het elke keer weer: de agressie van Rusland is niet uitgelokt. Dit bracht Noam Chomsky tot de uitspraak: Of course, it was provoked. Otherwise, they wouldn’t refer to it all the time as an unprovoked invasion. (Natuurlijk was het uitgelokt. Anders zouden ze er niet de hele tijd naar verwijzen als een niet uitgelokte invasie). Zelfs de Paus was het duidelijk te gortig, toen hij opmerkte dat de NAVO wel erg nadrukkelijk aan de poort van Rusland had staan blaffen.

Laten we duidelijk zijn. Rusland is en blijft volledig verantwoordelijk voor het starten van de oorlog met alle onzalige gevolgen ervan. Maar tegelijk is de NAVO volledig verantwoordelijk voor het uitlokken ervan. En daaraan moeten we nu toevoegen dat de NAVO ook medeverantwoordelijk is voor het rekken van die oorlog ten koste van Oekraïne, door elke diplomatie te blokkeren.

GlobalInfo, overgenomen van Solidariteit

Nog steeds geen demonstraties tegen de NAVO hier in het Westen. Zonder die vervloekte alliantie was het nooit tot een oorlog gekomen.

Alphonse Scaf, ook bekend als “de kip”, die vanaf 2012 de redactie van Krapuul individueel en als geheel voor fascist uitmaakt

Vanuit het Westen wordt zeer cynisch gekeken naar dit conflict: de oorlog verzwakt Rusland en erodeert de positie van Poetin in eigen land, het vergroot het aanzien van de NAVO in het Westen en geeft regeringen het ideale excuus om enorme bedragen uit te trekken voor oorlogstuig, dat voor de volgende imperialistische roofoorlog kan worden ingezet. Hoe langer het conflict voortduurt, hoe beter het voor het Westen is. De hoge prijs voor dit conflict komt neer bij de Oekraïense bevolking. De westerse mogendheden die zelf nauwelijks risico lopen, vinden dat een acceptabel offer. Om die reden doen zij vrijwel niets om te de-escaleren – eerder het tegenovergestelde – terwijl ook directe inmenging in de oorlog wordt afgehouden.

Socialisme.nu

Dat het Oekraïens leger ondertussen een NAVO-leger geworden is wordt totaal onderbelicht in onze media. Het is een leger dat getraind wordt in NAVO-landen, bewapend wordt door NAVO-landen en geleid wordt vanuit de NAVO-hoofdkwartieren. Dat is geen geheim, daar zijn de NAVO-landen trots op.

Dat zou, zeker in België, veel debat moeten oproepen. Het maakt dat het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en het NAVO-operationeel hoofdkwartier in Mons potentiële doelwitten zijn voor de Russen. Dat heeft Poetin met zoveel woorden gezegd.

Wat onze Westerse media en politici negeren of weglachen is dat de Russen van bij het begin van deze oorlog hebben duidelijk gemaakt dat het voor hen ging over een existentiële oorlog, een oorlog van leven en dood. Dat vertelden ze al met zoveel woorden vóór de oorlog en Poetin herhaalde het ook in zijn septembertoespraak.

De Wereld Morgen. Daar vallen heel veel citaten te plukken.

Op het moment dat ik dit schrijf, woensdag 21 september 2022 heeft de VS een buitenlandse schuld van meer dan 30 biljoen dollar, 30 keer een miljoen keer een miljoen. Kortom, de VS bezit een parasitair systeem, waarbij de federal schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product sinds 1980 bijna verviervoudigd is waardoor de VS nu meer schuld heeft dan het jaarlijks aan goederen en diensten produceert. Kortom, het land is failliet, maar desondanks, of beter nog, juist daarom blijft het Witte Huis en het Pentagon overal op aarde oorlogen plannen en voeren, al dan niet door middel van huurlingen-staten, zoals Oekraïne.

Stan van Houcke, die de fascisten met hun omgekeerde vlaggen ziet protesteren tegen het corrupte neoliberale kapitalisme. Hij is niet de enige die suggereert dat de huidige onrust in Iran door de CIA wordt aangedreven

The Ukraine war is a proxy war between US and Russia over capturing the EU energy market: and the US is winning – and poor europeans are paying the price
De hooggeleerde heer Ewald Engelen

– Uitgelichte afbeelding: By Ukrinform TV / Ukrainian Armed Forces – File:Буча. Бій на Вокзальній та розстріли.webm (brightness-corrected and sharpened frame), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117816613