Andere optiek gewenst

Steeds meer wordt de islamdiscussie in ons land er een van volledig vóór of volledig tégen zijn. Alsof er geen stadia van gematigdheid zouden bestaan. Of dat mensen, van huis uit, alleen cultureel islamitisch zijn, zoals bijna alle autochtone niet-christelijke Nederlanders tóch cultureel christelijk zijn. In dit licht bezien kan het islamitisch zijn het gros van de moslims niet worden aangerekend.

En, ja, er zijn moslims die uit naam van hun (pas aangenomen) geloof terroristisch actief (willen) zijn. Maar in hoeverre valt dat de doorsneemoslim te verwijten? Als een enkele christen in een bioscoop of supermarkt een shotgun tevoorschijn haalt en tientallen slachtoffers maakt, zijn dan alle christenen massamoordenaars? Staan dan alle christenen op het punt te radicaliseren?

In relativerende zin juich ik profilering van schertsreligies als pastafarianisme, tolkinisme en xzemenisme dan ook van harte toe. Belijding van godsdienst lijkt zo opeens minder zwaar, minder stigmatiserend.

Want stigmatiserend is het, als lui met psychische problemen, onaflosbare schulden of zware drugsproblemen zich, veelal nauwelijks in staat te kunnen lezen of schrijven, uit naam van een verstrekker van geneugten na de dood, meeneemzelfmoorden begaan. Geen ware moslim die het daar mee eens kan zijn. Geen ware moslim die het daarmee eens is!

Laten we de terrorist gewoon zien als wat hij is: als een buiten zijn eigen cultuur gevallen, psychisch onherstelbaar gestoorde eenling. Als labiel gereedschap van belangenorganisaties die er baat bij hebben om júist de islam in een kwaad daglicht te(blijven) stellen.

‘Islamitische’ terreur werkt niet vóór, maar juist tégen de islam.

Mag ik u allen uitnodigen d.m.v. discussie en kennisdeling te gaan blootleggen welke belangen hier werkelijk spelen? Door welk belang loopjongens als Th.Holman zich laten gebruiken?

*

Weird Duk (my name is Weird Duck, seriously) heeft Ruud Koopmans voor eigen gewin zwaar misbruikt. Koopmans was in Berlijn al uitgerangeerd, nu is hij dat in ons land ook. Nu Weird Duck zelf nog. Kwestie van tijd, want deze boemerang komt nog wel een keertje terug. Mooi voorbeeld van journalistieke meeneemzelfmoord.