Anarchistische Pinkstermobilisatie in Appelscha was succes, de politie bleef weg

De Pinksterlanddagen 2018, mei jongstleden: het programma. Niemand van de redactie “was er bij”, en jammer genoeg komt ons nu pas ter ore hoe het gegaan is. Ook op de site van de Landdagen zelf is er geen verslag te vinden.

Welnu, de mobilisatie is goed bezocht en werd door de aanwezigen als geslaagd beoordeeld. De stichting (toch al een autoritaire vorm waar men mee moet uitkijken) die het terrein beheert heeft in het begin van het jaar gezegd iedereen die zich op het terrein begeeft heel anarchistisch bij de politie aan te zullen geven. Bewoners hebben gepeild of de gemeente hier gevolg aan zou geven en de conclusie was dat zowel verblijf als Landdagen door konden gaan. Niet “gewoon”, want ook hier zou men kunnen zeggen over een dergelijk bestuur: opblokken. Het is
toch werkelijk te gek dat men blij mag zijn dat zogenaamde kameraden niet de politie op je afsturen.