Amsterdamse flexnomaden in actie tegen dreigende huisuitzettingen

Gisteren hielden tijdelijke huurders uit de Amsterdamse Kolenkitbuurt en de Bond Precaire Woonvormen (BPW) bij woningcorporatie Rochdale een solidariteitsactie tegen de dreigende huisuitzetting van Khadija en haar tienjarige dochter Yasmin. De flexhuurders hebben zich verenigd in de bewonersgroep De Kolenkit en strijden tegen de voortgaande afbraak van huurdersrechten. Als belangenorganisatie van en voor flexhuurders ondersteunt de BPW die strijd. “Rijke mensen erin, arme mensen eruit. Dat moet stoppen!”

Khadija en Yasmin zijn de eersten van een groep van ruim honderd tijdelijke huurders die dakloos dreigen te worden gemaakt omdat hun woningen worden gerenoveerd voor verkoop in het project Koel Kit. “De Kolenkitbuurt in Amsterdam verandert. Door gestuurde gentrificatie en een ingrijpende stadsvernieuwingspolitiek kegelt het aandeel sociale woningbouw naar beneden. De bevolkingssamenstelling wordt drastisch gewijzigd”, aldus de BPW in een achtergrondartikel.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak

[Kanttekening: Kolenkitbuurt, door genoemde wooncorporatie graag Kool Kit genoemd, is op zich al een eufemisme voor Bos en Lommer, dat bij bij de aan te lokken welgestelden geen prettige associaties oproept, ondanks het “groene” van de naam]